187
Perger Gyula, Vajk Ádám: Séta Győr szívében
Antaliné Hujter Szilvia ajánlata

perger-gyula-vajk-adam-seta-gyor-sziveben

A város múltját gazdagon őrző Káptalandombról Perger Gyula és Vajk Ádám állított össze egy hiánypótló kiadványt, melyet a Szent László Látogatóközpont adott ki 2021-ben.

A Magyar Országgyűlés 2020. március 24-i ülésén nemzeti emlékhellyé nyilvánította a győri Káptalandombot mint a „nemzet történelmében meghatározó jelentőséggel bíró helyszínt”. Győr történelmi belvárosának legrégebbi részén már a rómaiak is erődöt építettek. Ez a hely adott otthont kezdettől fogva a püspökségnek és a régi vármegye központjának. A török háborúk idején a várvédő katonaság vette birtokba, a 17. századtól költözhetett vissza a káptalan és a püspök a régi helyére.

A kiadvány bemutatja az itt álló épületeket, egyházi intézményeket, gyűjteményeket, mint például a Székesegyházat, a Püspökvárat, az Egyházmegyei Kincstár és Könyvtárat, a Brenner János Hittudományi Főiskolát, a Szent László Látogatóközpontot. Fontos információkat ad a vallási turizmus kihagyhatatlan úti céljairól, mint a Szent László-hermáról, a Könnyező Szűzanya-kegyképről, a Boldog Apor Vilmos Emlékkiállításról. A szobrok, emlékművek, emléktáblák a 18. századtól kezdődően megidézik az itt élők vallási érzületét, lelkiségét, akár a Frigyláda-szoborra, vagy a diktatúrák papi áldozataink emlékhelyére is gondolhatunk.

A Káptalandombon az utóbbi években is több szobor, emléktábla elhelyezésére került sor, számos épület megújult, több új intézményt alakítottak ki. A kiadvány legfőbb érdeme, hogy friss, hiteles információkat ad a Szent Hegyről (Collis Sacerről), mindezt művészi színvonalú fotókkal illusztrálva, így Győr lakói és az ide látogató turisták is örömmel vehetik kézbe. (Megjelent angol nyelven is Walk in the heart of Győr : guide book of the Collis Sacer National Memorial Site címmel.)


Megtekintés az Online Katalógusban

2022.07.26