65
Jankó Ferenc: Burgenland földrajzi felfedezése
Borbély Tamás ajánlata

janko-ferenc-burgenland-foldrajzi-felfedezese

2021-ben jelent meg a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének gondozásában Jankó Ferenc geográfus munkája, mely a földrajzi tudás történetét vizsgálja. Burgenland Ausztria legfiatalabb tartománya, az első világháborút lezáró béketárgyalásokon született meg az elcsatolt nyugat-magyarországi területeken.

A szerző szerint az osztrák tartomány kiváló példa annak felismerésére, hogy a földrajzi tudás nem készen kapott. Korábban nem összekapcsolódó régiókban új identitás kiformálására, új „arculat” megteremtésére volt szükség. A kötet a két világháború közötti időszakban vizsgálja a Burgenlandról kialakult képeket, megközelítési lehetőségeket. Az átfogó munka többek között kitér a területről elsőként átfogóan író „felfedezőkről”, a többi osztrák tartományhoz és Ausztriához fűződő viszonyról, valamint a magyar földrajz- és történettudomány Burgenlandot érintő reakcióiról. Olvashatunk továbbá arról a propagandatevékenységről is, mely az önálló tartomány turisztikai népszerűsítését tűzte ki célul, de a sokáig vitatott magyar és német elnevezések ügyét is részletesen tárgyalja a szerző. A könyv fotókkal és színes térképekkel gazdagon illusztrált, a tájékozódást helynév- és névmutató segíti.

Jankó Ferenc tudományos munkája új megvilágításba helyezi Burgenland történetét, a tartományról szóló földrajzi tudás mibenlétét. Kötete a térség 20. századi históriája, földrajza, illetve néprajza iránt érdeklődőknek lehet fontos olvasmány, ezenkívül Ausztria és Magyarország kapcsolatainak történetéhez is fontos adalékokkal szolgálhat. 


Megtekintés az Online Katalógusban

2022.06.07