152
Prikler Szilvia Beatrix: Egy halászi San Franciscóban
Borbély Tamás ajánlata

prikler-szilvia-beatrix-egy-halaszi-san-franciscoban

2021-ben jelent meg Prikler Szilvia Beatrix kötete, amelyben egy Halásziból kivándorolt magyar, Erdelits Antal életét dolgozza fel – elsősorban Egyesült Államokból magyarországi családtagjainak küldött levelein keresztül. A néprajzos-muzeológus szerző alapos, tudományos igényű elemzését, értékelését adja Erdelits Antal levelezésének.

A mosonmagyaróvári Hansági Múzeum Történeti Dokumentációs Leltárában fellelhető dokumentumok 1886 és 1912 között születtek San Franciscóban. Évente átlagosan 1-1 levél maradt fenn a hagyatékban, amiket kizárólag a távoli kontinensre vándorolt Erdelits írt az itthon maradóknak. A neki küldött válaszlevelek ugyanakkor nem találhatók a Múzeumban.

Erdelits Antal – vagy ahogy az aláírásokon szerepel, Anton Erdely – családtagjainak írott leveleiben körvonalazódik, milyen utat is járt be új hazájában. Prikler Szilvia Beatrix amellett, hogy szöveghűen közli Erdelits írásait, elemzi és értékeli is azokat történeti, szociológiai, néprajzi szempontok alapján. Az írott dokumentumok révén személyes élményeken, tapasztalatokon keresztül megismerhető egy Amerikába kivándorló magyar viszontagságos útja, a munkakereséstől a nyelvhasználat nehézségein át egy új vállalkozás beindításának kihívásáig. Képet kaphatunk például a korabeli gazdasági viszonyokról vagy akár a halászi származású férfi érzelmeiről, politikai állásfoglalásáról, de még egészségügyi problémáiról is.

A szerző elemzésében tágabb kontextusban is vizsgálja a kivándorlás kérdését: összefoglalja a téma kutatásával kapcsolatos eddigi ismereteket, és általánosságban ismerteti a kivándorló magyarok által bejárt jellegzetes utakat, stratégiákat. A levelek elemzése kapcsán kitér továbbá a korszakban erősödő paraszti írásbeliség jellemzőire, valamint beszámol Erdelits fiának későbbi életútjáról is. A kötet helytörténeti, társadalomtörténeti, illetve mentalitástörténeti szempontból is rendkívül izgalmas olvasmány.


Megtekintés az Online Katalógusban

2022.05.10