123
Szalay Balázs: Csorna tűzvédelme 1882 és 1892 között
Vargáné Blága Borbála ajánlata

szalay-balazs-csorna-tuzvedelme-1882-es-1892-kozott

A Csornai Önkéntes Tűzoltó Egyesület megalakulását és első tíz évének mindennapjait tárja elénk a kiadvány.

A társulatról 2018 előtt nem készült átfogó történet, csupán néhány rövidebb lélegzetű írás. A 140 éves csornai önkéntes tűzoltóság múltját a jelenlegi vezetőség kérésére kezdte el Szalay Balázs középiskolai tanár, helytörténész felgöngyölíteni. Kutatásai elején a két világháború közötti időszakot sikerült legteljesebben feltárnia, ezért a 2018-ban megjelent első kötetben a szervezet 1927 és 1945 közötti eseményeit elevenítette fel, kifogástalan korhűséggel.

Ezután koncentrált a tűzoltóság kezdeteit érintő mélyreható kutatásokra. Felhasznált a győri könyvtár helyismereti gyűjteményében található szakkönyveket, korabeli napilapokat, levéltárban fellelhető iratokat, múzeumok anyagait. A budapesti Katasztrófavédelem Központi Múzeumában őrzik a csornai egyesület mintegy száz jegyzőkönyvét, egyéb iratát ebből a korszakból, amelyek áttekintése, feldolgozása jelentősen hozzásegítette a téma részletes kifejtéséhez.

A 2021-ben megjelent, közel 190 oldalas könyvben az alakulat első évtizedének históriáját Szalay Balázs öt nagyobb egységre (1. Az egylet alapítása és működése, 2. Az egylet szakmai tevékenysége, 3. A tagság, személyi feltételek, 4. Az egylet eszközállománya, 5. A tűzoltók kapcsolatrendszere), azon belül huszonkét fejezetre tagolva ismerteti. A kiadvány lehetőséget ad arra, hogy a szélesebb közvélemény megismerje a társulatot, és a tagok is tisztábban lássák a működését. Jól körvonalazott az írásban a város és az önkéntes tűzoltó egyesület kapcsolata, egymásra hatásuk, a mindennapi kihívásokra adott különböző (jó vagy rossz) válaszaik.

A csornai tűzvédelem történetét a könyv végén képmelléklet egészíti ki, melyben meghatározó személyek, események, egykori egyenruhák, jelvények, tűzoltó felszerelések fotói szerepelnek. A kötet borítólapján a Kapuvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon őrzött csornai tűzoltósisak képe látható.

A mű tanulságos, érdekes lehet a tűzoltó szakemberek számára, de számot tarthat a Csorna, illetve Rábaköz múltját kutatók figyelmére is.


Megtekintés az Online Katalógusban

2022.05.03