74
Szögi László: Studenten an europäischen Universitäten aus dem Gebiet des heutigen Burgenlandes, 1377-1919
Antaliné Hujter Szilvia ajánlata

szogi-laszlo-studenten-an-europaischen-universitaten

Szögi Lászlónak legújabb könyvét a Burgenlandi Tartományfőnökség adta ki a „Burgenländischen Forschungen” című sorozat XXIX. köteteként Eisenstadtban, az az Kismartonban 2021-ben.

Közép-Európában a történelemtudomány igen kedvelt témája a külföldi egyetemjárás kutatása. Ennek az is oka, hogy a kisebb és közepes nemzetek saját átfogó egyetemrendszere hiányzott, ezért a nemzeti értelmiségi réteg kialakulásában meghatározó szerepet játszottak a külföldi egyetemek. A szerző egy olyan kutatócsoport projektvezetője, melynek egyik célja az 1100 és 1919 közötti külföldi magyar egyetemjárás teljes adattárának elkészítése, nagyobb részt eredeti levéltári források alapján.

A munka eredménye egy forráskiadvány sorozat, melynek napjainkig 27 kötete jelent meg, de tervek közt szerepel egy számítógépes adatbázis létrehozása is. Ebből az adattárból különböző szempontok alapján egy-egy régió adatai is lekérdezhetők, így fontos összefüggések tárhatók fel a terület művelődés- és oktatástörténetéről, nemzetiségi, felekezeti változásairól. Jelen, Burgenland tartományra vonatkozó kötet is több évtizedes kutatás eredménye.

Német és magyar nyelvű bevezetőjében a szerző bemutatja a terület középkori és újkori egyetemjárásának irányait és jellegzetességeit. Többek közt számos kérdéskörre vonatkozó összefoglaló táblázatot ad közre, mint például a burgenlandi diákok megoszlása Európa régiói szerint, a bécsi tanintézetekben, vagy beiratkozásuk a magyar egyetemekre és akadémiákra. Vizsgálja a felvett tudományterületekre vonatkozó, a vallási és a nemzetiségi hovatartozási összefüggéseket is. A fő részben 104 európai felsőfokú tanintézetben tanult 2605 peregrinus személyi és tanulmányi adatai szerepelnek. A kötet használatát külön német és külön magyar helynévmutató és névmutató segíti.


Megtekintés az Online Katalógusban

2022.04.26