115
Eörsi László: ''Irgalomnak helye nincs''
Borbély Tamás ajánlata

eorsi-laszlo-irgalomnak-helye-nincs

Eörsi László 2021-ben megjelent munkájában 254 elítéltről közöl áttekintő életrajzot. Ők az 1956-os forradalom és szabadságharc kivégzett résztvevői, közülük 226 főt végeztek ki bírósági ítéletek alapján, négyen fogságban haltak meg, 24 főt pedig távollétükben ítéltek halálra. A szerző hangsúlyozza, hogy nagyon különbözőek azok a szerepek, amelyeket a kivégzettek az 1956-os események során betöltöttek. Ezért is használja a tárgyilagosabb kivégzettek kifejezést, mintsem például a mártír megjelölést. Eörsi az egyes életrajzok megírásához elsősorban a periratokat, valamint a korábbi szakirodalmat vette alapul. Nem titkolt célja volt, hogy szociológiai szempontból is áttekintést adjon róla, kik szenvedték el a hatalom részéről a legsúlyosabb megtorlást.

A kötet első felében olvasható tudományos igényű bevezetés a megtorlás fázisairól, a kivégzettek számáról, az 1956-ot követő perekről és a kivégzettekről közöl információt. Ezt követik a kivégzettek életrajzai. Mivel megyénk a forradalom és szabadságharc meghatározó helyszíne volt, így számos ide köthető személy életrajza is megtalálható Eörsi László munkájában. Többek között Földes Gábor, Szigethy Attila, Tihanyi Árpád vagy Török István életéről és forradalomban betöltött szerepéről olvashatunk fotókkal dokumentált leírásokat. A kötetet függelék zárja, melyben a távollétükben jogerősen halálra ítéltek életrajzai találhatók. A tájékozódást névmutató, bibliográfia, valamint dokumentum- és képjegyzék segíti.


Megtekintés az Online Katalógusban

2022.04.19