130
Murber Ibolya: Nyugat-Magyarországtól Burgenlandig, 1918-1924
Borbély Tamás ajánlata

murber-ibolya-nyugat-magyarorszagtol-burgenlandig-1918-1924

Az első világháborút követően Magyarország elveszítette nyugati határvidékét, míg a szintén vesztes szomszéd, Ausztria megkapta ezek jelentős részét, és megalapíthatta új tartományát, Burgenlandot. Murber Ibolya történész 2021-ben megjelent kötetében azt mutatja be, hogyan alakult a két ország közötti határ 1918 után, miként vált ez a határvita a háború utáni válságkezelés részéve, hogyan használták fel az utódállamok, a bécsi és budapesti vezetés a „nyugat-magyarországi kérdést” egyéb megoldatlan problémák és hibák elfedésére.

A szerző a határtérségre fókuszálva elemzi az időszakot. Olyan kérdésekre keresi például a választ, hogy mit jelentett ez a régió a bécsiek számára az utolsó háborús évben? Hogyan alakult a határkérdés a magyarországi Tanácsköztársaság árnyékában? Milyen események következtek 1919 után, milyen hatással voltak a békeszerződések, és miként zárult a területet érintő vita? A kötet bemutatja, hogyan jött létre az új határ egy olyan területen, ahol korábban ilyen nem létezett.

A szerző a határvitát befolyásoló szereplők négy szintjét (nemzetközi, államközi, lokális és lakossági) különbözteti és vizsgálja meg. A komplex történészi vizsgálódás során egyaránt érinti a nemzetiségi kérdést, a helyi kereskedelmi és társadalmi kapcsolatokat, valamint az osztrák és magyar állam politikai és ideológiai megközelítését. A kötet a térség, illetve az osztrák és magyar közös múlt szempontjából meghatározó időszakról közöl új kutatási eredményeket.


Megtekintés az Online Katalógusban

2022.03.08