51
Nagy László (főszerk.): Trianon hatásai a magyar erdőgazdálkodásra
Borbély Tamás ajánlata

nagy-laszlo-trianon-hatasai-a-magyar-erdogazdalkodasra

2020-ban jelent meg a trianoni békediktátum magyar erdőgazdálkodásra gyakorolt hatásairól szóló kötet. A fiatal történészek, muzeológusok, levéltárosok legfrissebb kutatásait bemutató munka rávilágít, mit jelent Trianon az erdészeti szakemberek, illetve az erdészeti szakma számára. A mintegy 85 százalékos erdőterület-veszteség többek között az erdővel borított teljes Kárpát-hegykoszorú elcsatolását foglalta magában, a Dévényi-szorostól a Kazán-szorosig. A hatalmas területeken túl pedig egy komplex, jól kiépült ágazati rendszer veszett el: az erdészeti szakoktatástól az erdészettudományi kutatásokig, az erdőgazdasági üzleti láncolatoktól a teljes ipari infrastruktúráig. És – ahogyan Trianon esetében mindig fontos hangsúlyozni – az emberi életutak is egészen másképp alakultak 1920 következtében. Így volt ez nagyon sok erdészeti szakember és családjaik esetében is.

A kötet foglalkozik az 1918 előtti erdőgazdálkodás kereteivel, intézményeivel, majd természetesen Trianon következményeivel. Helyismereti szempontból jelentős hangsúllyal szerepel „a menekülő főiskola” ügye, vagyis a selmecbányai Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Főiskola Sopronba költözésének históriája. A könyv nem csupán az új helyszín kiválasztásának körülményeit és a költözés kronologikus történetét mutatja be, hanem az „első” soproni éveket is: hogyan alakult a hallgatói létszám? Miként viszonyult Sopron és a város lakossága az új intézményhez? Mi történt Selmecbányával a távozás után, és hogyan fejlődött eközben a soproni oktatási infrastruktúra?

A korabeli fotókkal és dokumentumokkal illusztrált kötet részletes, történelmi forrásokon alapuló választ igyekszik adni ezekre a kérdésekre. Az pedig nem is kétséges, hogy a selmeci örökség emlékezete ma is eleven hagyomány a soproni hallgatók és tanáraik számára.

A kötet szerzői Ásványi Szabolcs, Balogh Róbert, Homor Péter és Tóth-Bartos András voltak. A szerkesztői feladatokat Nagy László főszerkesztő vállalta. 


Megtekintés az Online Katalógusban

2022.01.11