394
Nagy Erzsébet: Gyömörei évszázadok
Antaliné Hujter Szilvia ajánlata

nagy-erzsebet-gyomorei-evszazadok

Dr. Nagy Erzsébet nyugalmazott középiskolai tanár húszéves kutatómunkájának összegzése a szerző saját kiadásában, 2021-ben megjelentetett könyv. Jó összegző monográfia akkor születhet egy településről, ha megelőzően különféle résztémákban körültekintő kutatások folytak, illetve publikációk születtek. Nagy Erzsébet – aki maga is Gyömöre szülötte – ezt a módszert követte, 2002-ben még Szülőföldünk pályázatra küldte be A gyömörei katolikusság és temploma az egyházlátogatási jegyzőkönyvek tükrében című munkáját. Ezután sorra jelentek meg a község múltjával kapcsolatos kötetei: A gyömörei zsidóság emlékezete (2005); A gyömörei katolikus egyházközség története, 1698-2006 (2006); A félelem és remény gyömörei évtizedei: az 1940-es évektől 2006-ig (2006); "S mi eljövénk e koszorút letenni". (Kisfaludy Árpád Béla papköltő emlékezete) (2007); A gyömörei cigányok múltja és jelene: a putritól a diplomáig (2008); A gyömörei iskola évszázadai, 1698-2008 (2009); A Friedrich Alapítványtól a Gesztenyés Óvodáig: alapítványtevők, szerzetesek, óvónők, emlékek (2010); Gyömörei földesurak, vitézek, hétköznapi hősök : arcok, hősök, emlékek (2010); Gyömörei érdekességek és életutak (2011); Gyömörei igaz mesék és verses vallomások: sorsok, történetek (2014); Gyömörei történetek, sorsok, szervezetek (2016). 

Már a felsoroltak mutatják a szerteágazó témaválasztást. Ezen „előtanulmányok” esszenciája a 2021-es kötet, mely kiegészült az évek során előkerült új információkkal is. Az előszavában ezt írja a szerző: „A hosszúra nyúlt kutatások során az írott források mellett egyre fontosabbá vált számomra a falu emlékezetének feltérképezése, mert a falu öregjei sok olyan emberről és eseményről meséltek, akikről és amikről az írott szövegek hallgatnak.”

A kötet első felében a kronológiát követik a fejezetek, így az első kőkori régészeti leletektől a nemzeti sorsfordító események hatását követve jutunk el napjainkig, a kiépült infrastruktúráig, intézményekig, szolgáltatásokig, közösségi eseményekig. Ezután szó esik a gyömörei kisebbségek múltjáról, külön fejezet mutatja be a Gyömöréhez tartozó pusztákat és falurészeket (pl. Csigipuszta, Ilonkapuszta, Júliamajor, Sólinka).

A gyömörei egyházközségek és vallásos helyek fejezetből a katolikus-, evangélikus-, református egyházközség, illetve izraelita hitközség múltját, jelenét ismerhetjük meg, szó esik az önkormányzat, az óvoda, iskola, orvosi ellátás vállalkozások múltjáról, jelenéről. Bemutatásra kerülnek a falu híres szülöttei, jótevői, művészei. A könyv végén a szerző számba veszi a gyömörei szimbólumokat, tárgyi emlékeit. Zárásul a gyömörei adatokat tartalmazó táblázatokat és 64 tételes felhasznált irodalomjegyzéket találhatjuk.

A falu egykori, jelen és jövendő lakosai bizonyára örömmel forgatják majd e kötetet, egyetérthetünk Nagy Beáta, Gyömöre polgármesterének szavaival: „Egy különös múltidéző könnyvvel ajándékozta meg Gyömörét dr. Nagy Erzsébet.


Megtekintés az Online Katalógusban

2022.01.04