77
Németh Endre: Barátok szőlőitől a baráti borokig
Antaliné Hujter Szilvia ajánlata

nemeth-endre-baratok-szoloitol-a-barati-borokig

2019-ben, a Győtújbaráti Érték Könyv Tár kiadásában jelent meg Németh Endre könyve. A győrújbaráti születésű szerzőnek – aki író, újságíró, lapszerkesztő – ez a nyolcadik önálló kötete. A Kóstoló Győrújbarát történetéből című, 2006-ban megjelent könyvében szülőhelyének históriáját dolgozta fel. Ennek írása közben rajzolódott ki, hogy a település több mint nyolcszáz éves történetében milyen kulcsszerepet játszott a szőlőtermesztés, borászat, mely az itt élők többségének mindig tisztességes megélhetést adott.

A baráti domboldalak megfelelő körülményeket biztosítottak a szőlőműveléshez, ennek is következménye volt a lakosok kitelepülése a hegyre. Négy faluból (Nagybaráthegy, Nagybarátfalu, Kisbaráthegy és Kisbarátfalu) 1940-ben összevonásokkal lett Kisbarát és Nagybarát, majd ezek is egyesültek 1969-ben Győrújbarát néven. A 14. századtól a nagybaráti terület nagyobb részének a csornai premontreiek, illetve egyharmad résznek Pannonhalmi Apátság volt a földesura, Kisbarát a Hédervári, majd a Viczay családhoz került. 

Tízéves kutatómunka eredményeként született meg a könyv, mely több száz levéltári és sajtóforrásra hagyatkozik. A szerző a kronológiát követve korszakokat hozott létre, melyeken belül vizsgálja a szőlőtermesztésre ható szempontokat, például a birtokviszonyokat, a szőlőművelők helyzetét, kötelezettségeit, a település életét, a borászat módszereinek alakulását. A fejezetcímek a következők: Barátok szőlőitől a baráti borokig; 895-1523, földbedugott szőlővesszők; 1526-1714, lopva művelt szőlők; 1715-1886, a baráti szőlők virágkora; 1887-1989, parragoktól az új szőlőtáblákig; 1990-2019, jövőtermő borágak.

A könyv ajánlható Győrújbarát jelenleg itt élő és elszármazott lakóinak, ugyanakkor számos általánosabb gazdaságtörténeti tanulsággal szolgál. Részben községtörténet is, mivel az itt élők élete évszázadokon keresztül a szőlőtermesztéssel összefonódva zajlott. Németh Endre helyi lakosként maga is tanúja volt az utóbbi évtizedek ágazatot érintő folyamatainak, például a termelőszövetkezeti időszaknak, a privatizációnak, a hegyközségek újjászervezésének, a szőlőtermesztés és a borkészítés megújulásának. A kétszáz oldalas munkát 70 jó minőségű térképrészlet, illetve fényképfelvétel gazdagítja.


Megtekintés az Online Katalógusban

2021.12.21