197
Veszprémy László Bernát: 1921 - A Horthy-rendszer megszilárdulásának története
Borbély Tamás ajánlata

veszpremy-laszlo-bernat-1921

2021-ben jelent meg Veszprémy László Bernát történész monográfiája a sorsfordító 1921-es esztendőről. Az elveszített világháború, a forradalmak, az idegen megszállás és a trianoni béke után a berendezkedő Horthy-rendszer lázasan igyekezett önmagát meghatározni, helyzetét stabilizálni. A társadalom-, politika- és emlékezettörténeti feldolgozás rámutat, hogy a napjainkban gyakran egységesen kezelt korszak milyen kérdésekkel, problémákkal, társadalmi feszültségekkel nézett szembe az 1920-as évtized elején. Külön fejezet foglalkozik például az antiszemitizmus fellángolásával, a keresztény egyházak egymás közötti ellentéteivel, vagy éppen IV. Károly visszatérési kísérleteivel.

Veszprémy Bernát László műve bővelkedik helyismereti vonatkozásokban. Külön fejezet foglalkozik a nyugat-magyarországi felkeléssel, ami végső soron elvezetett a soproni népszavazáshoz. A szerző a napjainkig népszerű történelmi témának alapos és olvasmányos összefoglalóját adja. Szintén részletes leírást találunk IV. Károly visszatérési kísérleteiről. Az ún. „királypuccsok” történetében számos megyénkhez köthető szereplő és helyszín jelenik meg.

Amint a szerző felhívja rá a figyelmet, a nemzetközi történeti szakirodalomban számos hasonló monográfia ismert: ilyen például John Lukacs 1945-je és Budapest 1900-a, Victor Sebestyen 1946-ja, vagy Tom Segev 1949-e és 1967-je. Ezek, akárcsak az 1921-ről szóló kötet, nem csupán az adott évet, hanem az oda vezető folyamatokat és a körülményeket is bemutatják. A kötet hozzájárul az egész korszak megismeréséhez, a későbbi folyamatok értelmezéséhez.


Megtekintés az Online Katalógusban

2021.11.02