183
Dr. Bedécs Gyula és Trukáné Katona Zsuzsa (összeáll.): A megmaradás jelei a Csallóközben és Mátyusföldön
Borbély Tamás ajánlata

bedecs-trukane-katona-a-megmaradas-jelei-a-csallokozben-es-matyusfoldon

A kötet összeállítói Az elesett hőseink nyomában címet viselő sorozatba illesztették a 2020-ban megjelent munkát, mely elsősorban az első világháború áldozatainak emlékeit mutatja be a Csallóköz és Mátyusföld településein. A korábbi részekhez hasonlóan a könyv antológia jellegű, költemények, szemelvények, riportok segítik az emlékezést. Többek között Illyés Gyula, Babits Mihály és Mécs László versei olvashatók az oldalakon.

A napjainkig magyar többségű, illetve magyarok által is jelentős számban lakott települések emlékhelyeit veszik számba az összeállítók. Főként az első világháborús hősi halottak mementóit dokumentálták, de olvashatunk a falvak és városok templomairól, kastélyairól, vagy éppen híres szülöttjeiről. A cél egyértelmű, amint a könyvben idézik Diószegi Lászlót: „A történetírás emlékei könnyen manipulálhatók, a levéltárak dokumentumai gyorsan megsemmisíthetők, de a kövek maradnak, megőrzésük nemzetpolitikai kérdés, hiszen egy nemzeti közösség kulturális örökségének pusztulása a közösséget is erodálja.” A dr. Bedécs Gyula és Trukáné Katona Zsuzsa által összeállított munka ehhez a megőrzéshez kíván hozzájárulni. A megismerést és tájékozódást napjainkban készült és archív fotók, dokumentumk segítik.

A térségnek számos kötődése van megyénkhez: a Csilizköz falvai – például Medve, Csiliznyárad vagy Csilizradvány – a trianoni döntést megelőzően Győr vármegyéhez tartoztak, napjainkban pedig élénk gazdasági és kulturális kapcsolatok jellemzik a Duna két partját. 


Megtekintés az Online Katalógusban

2021.10.05