228
Szokolszky Ágnes - Takács István (szerk.): ''Non omnis moriar…'' - Ranschburg Pál Emlékkötet
Vargáné Blága Borbála ajánlata

szokolszky-takacs-non-omnis-moriar-ranschburg-pal-emlekkotet

Ranschburg Pál (1870-1945) győri születésű ideg- és elmegyógyász, egyetemi tanár egyike a hazánkban és külföldön egyaránt elismert orvosoknak és tudósoknak. Születésének 150. és halálának 75. évfordulója alkalmából 2020 tavaszán a Magyar Tudományos Akadémia székházán Hűség a tudományban címmel emlékülést rendeztek. Az ott elhangzott előadások szerkesztett változatát tartalmazza ez a tanulmánykötet, amely tisztelgés az egykor élt orvos munkássága, tudományos teljesítménye előtt.

Nemzetközi hírű földinknek dr. Ranschburg Salamon rabbi, a győri zsinagóga építtetője volt az édesapja. Ranschburg Pál a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában érettségizett 1888-ban. A budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem Orvostudományi Karán tanult, majd tanulmányait Lipcsében egészítette ki. 1899-ben Magyarországon elsőként alapította meg a kísérleti, kutató pszichológiai kutatóintézetet. E tudományos műhelyből alakult ki a Gyógypedagógia és Pszichológia Magyar Királyi Laboratóriuma. 1916-tól az Apponyi Poliklinika ideggyógyászati főorvosa, 1924-től az egészségügy királyi főtanácsosa. A Magyar Pszichológiai Társaság első elnöke volt. Orvosi működése leglényegesebb részének a gyermekgyógyászatot tekintette. A második világháború alatt, Budapest ostromának napjaiban, 1945. január 12-én hunyt el. 

A róla emlékező tanulmánykötet borítóján Gera Katalin szobrászművész alkotása, Ranschburg Pál domborműves emléktáblája látható, amelyet 2020. február 21-én avattak fel ünnepélyesen a budapesti Hild téren (itt volt a Bálvány u. 2. lakóépületben Ranschburg utolsó otthona).

A kötet első néhány oldala az emlékévről tájékoztat, ezután kerülnek sorra a Magyar Pszichológiai Társaság, a Magyar Pszichiátriai Társaság és a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete nevében történő megemlékezések, majd a könyv gerincét képező 13 tanulmány következik, amelyek változatos szemszögből mutatják be Ranschburg Pál életútját, munkásságát, annak hatásait. 

A könyv utolsó harmadában szerepel a Ranschburg Pál és a magyar gyógypedagógia című kiállítás bemutatása, majd idézetek következnek Ranschburg Páltól (Búcsú asszisztenciámtól – részlet a végrendeletéből), W. Kaufman Iréntől (Ranschburg, az orvos) és H. Révész Margittól (Ranschburg emberi sorsa) Ranschburg Ágnes Hildegard és Takács István szerkesztésében. Bánlaky Éva összeállításában tájékozódni lehet Ranschburg Pál műveinek, publikációinak teljes körű jegyzékéről, illetve egy válogatás látható a Magyar Tudományos Akadémiában őrzött Ranschburg Pál kéziratokból.

Az emlékkötet használatát tárgymutató, betűrendes mutató segíti. A kiadvány a szerzők alfabetikus sorrendben történő bemutatásával zárul, a szakmai és tudományos adataik ismertetésével.


Megtekintés az Online Katalógusban

2021.09.28