170
Kubinszky Mihály: A régi soproni Lőver - Egy Lőverlakó építész feljegyzései
Vargáné Blága Borbála ajánlata

kubinszky-mihaly-a-regi-soproni-lover

A soproni egyetem építész professzora, Kubinszky Mihály (1927-) a Lőverek településrész építészetét, életmódtörténetét mutatja be ebben a tudományosan megalapozott, mégis olvasmányos kiadványban. A kötet a 2005-ben megjelent mű átdolgozott, bővített kiadása.

A szerző Sopron architektúrájának legszakavatottabb ismerője. A soproni városszépítő egyesület elnökeként éveken át kutatta a város 19-20. századi építészetét. Kutatásainak gyümölcse a három hegyvidéki városrész (Lőverek) építészetét bemutató, színes és archív barnás-sárgás fotókkal illusztrált, igényes kötet.

Winkler Gábor (1941-) építész professzor bevezető tanulmányában az egykori soproni lőverbeli építészetet és életmódot helyezi tágabb történeti, földrajzi összefüggésekbe, illetve a műemlékvédelem változásairól, annak kiterjesztéséről szól.

Ezt követik a szerző bevezető gondolatai, majd az olvasó megismerkedhet a városrész elnevezésének eredetével, jelentésével, és a Lőver területéről, határairól tájékozódhat. Kubinszky általánosságban bemutatja a lőveri életet, szokásokat (illetve saját emlékeiből merítve eleveníti fel a régi Lőver letűnt világát), majd a városrendezési terveket, utakat, a városrész épületeinek architektúráját vázolja. A következő öt fejezetben (Alsólőver városias része, a régi Alsólőver, a régi Felsőlőver, a Lőver középületei, Új épületek a Lőverben) sorra veszi az épületeket, kirajzolódnak a jellegzetes épülettípusok, felhívja a figyelmet a kiemelkedő jelentőségű épületekre.

Mindezt jól kiegészíti az a fejezet, amelyben Bartha Dénes (1956-) erdőmérnök professzor ismerteti a lőveri kertkultúrát, annak változásait.

A Függelékben Lőver emlékművei, emléktáblái láthatóak. Ezután a kötet első kiadása óta eltelt közel egy évtized változásait, fejlődését és veszteségeit ismerteti a szerző. Az utolsó fejezet az Adatok jegyzéke, amelyben az épületek szerző által ismert adatai következnek, és itt kapott helyet a bibliográfia, illetve a Lőverek területén levő tájegységek és fogalmak német neveinek alfabetikus felsorolása. Bár sok az illusztráció, nem készült a kötethez képek jegyzéke.

Az ismeretekben, adatokban bővelkedő mű számos közlése a régi soproniak számára is újdonság lehet, tudományos következtetései pedig a hazai és európai építészettörténet kutatói számára szolgálhatnak meglepetésekkel. A műben Kubinszky „sikeresen elegyíti a színvonalas helytörténetírást az építészeti topográfia és építészeti útikalauz műfajával.”

A könyv arculatát Gosztom András tervező álmodta és valósította meg. Kötése, színe-formája, szerkesztése magas színvonalú, láthatóan a legkisebb részletig gondosan kidolgozott. A borító első, illetve hátsó fülszövegében szerepel Kubinszky Mihály és Winkler Gábor, Bartha Dénes rövid szakmai életrajza.

...a könyv nagy érdeme, hogy egy letűnőfélben lévő, csodálatos világról ad hiteles tájékoztatást az utókornak…” (Winkler Gábor)


Megtekintés az Online Katalógusban

2021.08.17