141
Fiziker Róbert: Osztrák, magyar - két jó barát?
Borbély Tamás ajánlata

fiziker-robert-osztrak-magyar-ket-jo-barat

Nyugat-Magyarország és Győr-Moson-Sopron megye történelmileg, kulturálisan, illetve gazdaságilag egyaránt szorosan kötődik Ausztriához. Fiziker Róbert történész, levéltáros évtizedek óta kutatja az osztrák-magyar kapcsolatok történetét, ebbe a kutatómunkába enged betekintést 2021-ben megjelent tanulmánykötete. A kötet a Rerum Fides (Mesterművek) című sorozat negyedik részeként jelent meg. A sorozat célkitűzése nemzetközi érdeklődést kiváltó magyarországi, illetve magyar vonatkozású, legfrissebb történeti kutatási eredményeket tartalmazó monográfiák, tanulmánykötetek, forrásközlemények kiadása.

A könyvben 25 tanulmány olvasható, melyek különböző aspektusokból, a dualizmus korszakától az 1989-es politikai változásokig vizsgálják a két ország kapcsolatát. Egyes tanulmányok kizárólag az osztrák történelemhez kapcsolódnak, a többség azonban a két ország viszonyát, konfliktusait helyezi középpontba. Ennek köszönhetően a nyugat-magyarországi kérdés, Burgenland, illetve Sopron története több tanulmányban is napirendre kerül.

A tanulmányok váltakozva magyar és német nyelven olvashatók, ugyanakkor mindegyikhez tartozik magyar vagy német nyelvű összefoglalás. A kötet végén megtalálhatók a összegyűjtött tanulmányok első megjelenésének adatai, majd pedig személynév- és földrajzinév-mutató segíti a tájékozódást. 


Megtekintés az Online Katalógusban

2021.07.27