161
Szabady János: Mozaikok Ménfőcsanak történetéből
Vargáné Blága Borbála ajánlata

szabady-janos-mozaikok-menfocsanak-tortenetebol

Szabady János helytörténeti kutató tizedik kötete egy válogatás a Ménfőcsanakról szóló értékes helytörténeti cikkeiből, tanulmányaiból, melyek negyed század leforgása alatt jelentek meg a Hegyalja című helyi lapban.

A szerző négy évtizede gyűjti, kutatja Ménfőcsanak történetét, és a megszerzett ismereteket rendszeresen publikálja, közkinccsé teszi. A teljesség igénye nélkül idézem fel néhány munkáját: az első kiadványában a település sporttörténetét foglalja össze, amely a helyi sportegyesület 60 éves évfordulójára jelent meg. Ménfőcsanaki séta címmel szülőföldje emlékhelyeit mutatja be, a Válogatás Győr és Ménfőcsanak kultúrtörténeti írásaiból című kötetben színes képeket villant fel a megyeszékhely hajdani kulturális életéből, közéletéből. A Régi idők focija című könyvében Győr futballtörténetével foglalkozik, amely hiánypótló sporttörténeti munka.

Szabady János 1997-ben a győri Szent László-díjat, 2008-ban a Dr. Kovács Pál Ezüst Emlékérmet nyerte el, kiemelkedő helytörténeti kutatói, ismeretterjesztő és sokoldalú közéleti tevékenységéért. A Ménfőcsanakért Alapítvány 2011-ben „Ménfőcsanakért Elismerő Plakett” díjjal ismerte el a szülőhelyéért végzett rendkívüli munkáját.

Most megjelent kiadványában rövidebb lélegzetű, változatos (régészeti emlékek, csanaki mondák, muzsikus cigányok, forradalmak és csaták, helyi egyesületek, katolikus egyház, iskola, jeles orvosok, szőlőtermesztés és egyéb) témákkal foglalkozó tanulmányokat tesz közzé érdekes, olvasmányos stílusban. Egy egész fejezetet szentel Molnár Béla körjegyző életútjának bemutatására. Neves emberek csanaki kapcsolatairól is szól, ezért szerepel a kötetben például dr. Petz Lajos győri kórházigazgató, dr. Bugovics Elemér kórházigazgató főorvos, dr. Várszegi Asztrik püspök-főapát és mások.

A fekete-fehér képekkel illusztrált mű végére került a település történetét vázoló kronológia, amely az 1044-es ménfői csatától indul, és a község 1971-es Győrhöz csatolásával zárul. A Ménfőcsanak iránt érdeklődők nagy kedvvel forgathatják ezt a helyismereti érdekességeket egybegyűjtő kötetet.


Megtekintés az Online Katalógusban

2021.07.20