124
Szalay Sándorné: Szülőfalum, Rábacsanak
Vargáné Blága Borbála ajánlata

szalay-sandorne-szulofalum-rabacsanak

A Rábaköz déli felén elterülő, hét évszázados múltra visszatekintő Rábacsanak első monográfiája készült el a község önkormányzata és a Rábaközi Helytörténet-kutatók Társasága kiadásában.

A település legkorábbi említése 1351-ből származik, így tehát lakhelyének történetét kutatva, a falu több mint félezer évének adatait kezdte el visszamenőleg gyűjteni Nagy Jenő tanító. Később nyomdokaiba lépett lánya, Szalay Sándorné, aki folytatta a helytörténeti kutatást, böngészte a levéltárak, könyvtárak anyagát. Kibővítette, rendszerezte édesapja hatalmas kéziratos hagyatékát, és végül megjelenhetett Rábacsanak – főként színes képekkel illusztrált – monográfiája. A kötet borítólapján Ősz Zoltán marosvásárhelyi származású, Rábacsanakon élő nyugdíjas tanár-festőművész alkotása látható. 

A kiadványban közvetlenül az előszó és bevezető után Nagy Jenő tanító, helytörténeti kutató életrajza olvasható. Ezután a település fekvésének, földrajzi környezetének általános bemutatása következik, nevének eredetéről, pecsétjeiről tájékoztat a mű, majd a község története olvasható az őskortól napjainkig. A második világháború végének csanaki eseményeit (1945) Csehi György visszaemlékezése színesíti. A monográfiában nyomon követhetők Rábacsanak közigazgatásának változásai, a második világháború utáni gazdasági átalakulásról, a termelőszövetkezet és a MOLDIN Műanyagipari Kft. községre gyakorolt hatásairól is tájékoztat a könyv.

A szerző a falu kulturális életét az iskola történetén, a művelődési otthon programjain keresztül mutatja be. Ismerteti a község lakóinak nyelvjárását, a csanaki ragadványneveket, a lakosok népdalait, népszokásait. A nagy múltú, máig sikeres Rábacsanaki Tűzoltó Egyesületnek külön fejezetet szentel. A gyönyörű új-román stílusú Keresztelő Szent János római katolikus templomba betekintést nyújt a belső teréről készült színes fotók segítségével (főoltár, faragott szószék, keresztelő kút, Szent Sebestyén mellékoltár stb.). A templomban 1795 és 2016 között szolgáló papok neve, szolgálati ideje is visszakereshető a műben.

A két világháború közötti időben a község hatalmas fejlődésnek indult. A pozitív változásban aktív szerepet játszó férfiaknak és nőknek is emléket állít a monográfia, bemutatva őket egy-egy rövid életrajzzal. A kötetet melléklet zárja, melyben régi fotók, képeslapok elevenítik fel Rábacsanak egykori mindennapjait.


Megtekintés az Online Katalógusban

2021.07.06