869
Biczó Zalán: Életrajzi lexikon a Győri Magyar Kir. Állami Főreáliskola...
Antaliné Hujter Szilvia ajánlata

biczo-zalan-eletrajzi-lexikon-a-gyori-magyar-kir-allami-forealiskola

Biczó Zalán, a Széchenyi István Egyetem könyvtárosa ez idáig több győri életrajzgyűjteményt állított össze különféle szakterület személyeiről, ebbe a sorba illeszkedik a 2021-ben kiadott legújabb könyve, az Életrajzi lexikon a Győri Magyar Kir. Állami Főreáliskola, a Szab. Kir. Győrbelvárosi Nyilvános Alreáltanoda és a Győri Királyi Nemzeti Főbb Rajzoló Iskola tanárairól című kötete is. Az elmúlt években megjelent győri orvosokról, jogászokról, vagongyári mérnökökről, tisztviselőkről és leánygimnáziumi tanárokról szóló munkája után ezúttal a Révai Miklós Gimnázium elődiskolájában oktatóknak kívánt emléket állítani. 

A győriek körében jól ismert a Honvéd ligetben álló Révai Miklós Gimnázium épülete, melyet 1893-ban építettek a Győri Magyar Királyi Állami Főreáliskola számára. Az iskola története azonban sokkal korábbra, 1778-ra nyúlik vissza, amikor megalapították a Királyi Nemzeti Főbb Iskolát és hozzá kapcsolódóan 1787-ben a Győri Királyi Főbb Rajzoló Iskolát, mely 1848 óta a Szab. Kir. Győrbelvárosi Elemi Főtanoda mellett működött. Az említett elődintézmények többszöri átszervezése után az 1935-36-os évtől fokozatosan vezették be a gimnáziumi tanítást, az adatgyűjtést itt fejezte be a szerző, az 1935-ig intézményben oktató pedagógusokat vette számba.

Az iskola tanárai Győr szellemi életének is meghatározó személyiségei voltak, az életrajzi adataik mellett társadalmi és közéleti szerepvállalásuk is említésre kerül. Megemlíthető a rajziskola megszervezője, az országosan ismert Révai Miklós, itt tanított Hofbauer János festőművész, Fruhmann Antal, aki Győr számos épületének tervezője volt. Az alreáltanoda idejéből említendő például Mayrhofer József, aki Győr első fényképésze volt, Czedzidlowsky Jakab, Lipthay János, Winterl Antal. A híres főreáliskolai korszakhoz köthetők többek közt a matematikus Arany Dániel, a botanikus Polgár Sándor, a képzőművész Kássa Gábor, a testneveléstanár Magvassy Mihály, a hegedűművész Vajda Emil.

A kutatás alapját az évente megjelenő főreáliskolai értesítők jelentették a szerző számára, az ezekben közölt személyi adatokat összegezte a szócikkekben, összevetve azokat a városi levéltárban található illetőségi törzslapokkal és anyakönyvekkel, valamint az eddig megjelent iskolatörténeti kiadványokkal és sajtóhírekkel. E kötet az iskola tanárairól az eddig megjelent legteljesebb adattár, mely további győri társadalomtudományi kutatások alapjául is szolgálhat, különösen a szerző eddigi életrajzgyűjteményeivel együtt.


Megtekintés az Online Katalógusban

2021.06.01