152
Zsumbera Árpád: Kálóczy Lajos élete
Borbély Tamás ajánlata

zsumbera-arpad-kaloczy-lajos-elete

Kálóczy Lajos (1819-1898) reformkori politikus, országgyűlési képviselő, műgyűjtő és földbirtokos, Győr város és Győr vármegye meghatározó alakja. Az 1800-as évek első felében aktív társadalmi életet élt, alapítója és résztvevője volt többek között Győrött a Védegyletnek, az Olvasó Egyletnek, illetve a Polgári Társaságnak. A forradalom és szabadságharc idején vállalt szerepe miatt (a forradalom vezérszónoka, országgyűlési képviselő, a nemzetőrség tagja) évekig emigrációba kényszerült. 1852-ben visszatérhetett az országba, a család mindszentpusztai birtokán gazdálkodhatott – száműzetésben. Később Győr megye alispánja, országgyűlési képviselője lett. A méltatlanul elfeledett politikus életéről korábban nem született részletes feldolgozás. Ezt a hiányt hivatott pótolni Zsumbera Árpád monográfiája. 

A 2020-ban megjelent kötet feltárja a család történetét, foglalkozik Kálóczy ifjúkori tanulmányaival, reformkori küzdelmeivel, 1848-1849-es szerepével, az emigrációban töltött évekkel, majd hazatérésével és ismételt politikai szerepvállalásával. Olvashatók továbbá visszaemlékezések, anekdoták, kortárs történetek róla. A hiánypótló munka végén található mellékletben Kálóczy Lajoshoz kapcsolódó dokumentumok, fotók találhatók.

A könyv kiemeli a nagytekintélyű polgár és politikus műveltségét, közjó iránti elkötelezettségét, tántoríthatatlanságát. A szerző rámutat, hogy Kálóczy Lajos jelentősen hozzájárult a város és a vármegye társasági életéhez, közművelődéséhez, szellemi és gazdasági fejlődéséhez. A monográfia révén Győr város és a vármegye 19. századi történelmének irodalma újabb értékes kötettel bővült.


Megtekintés az Online Katalógusban

2021.05.18