16
Markó Béla: Egy mondat a szabadságról - Versek
Elérhető könyvtárunkban

marko-bela-egy-mondat-a-szabadsagrol-versek

Markó Béla nemcsak gondolatgazdagságával, formai sokrétűségével, a kisebbségi sorsban is egyetemes szempontokat hangsúlyozó látásmódjával győzi meg az olvasót, hanem magasrendű művészi autonómiájának hitelével is. Ritka példáját nyújtja annak a szellemi típusnak, amely a politikai becsületességgel végzett nyilvános szerep lezárása után képes volt a verbális közéleti "kéregbeszéd" síkjáról a személyes hangütést sem restellő, az egyén nyomorúságát és hitbéli gyötrelmeit is megszólaltató beszéd magasába emelkedni. Markó Béla politikai szerepvállalása előtt is jóravaló költőként él az emlékezetben, de nagy költővé csak az utóbbi esztendőkben érett.” (Báthori Csaba)

2021.04.30