44
Balla Tibor, Dominkovits Péter (szerk.): Varga Ottó - Naplóm, 1878
Vargáné Blága Borbála ajánlata

balla-tibor-dominkovits-peter-varga-otto-naplom-1878

Egy mind külsejét, mind tartalmát illetően igényes, szép kiadványt jelentetett meg megyénk Soproni Levéltára. A könyv a dualizmus korából származó, közvéleményformáló tankönyvíró, Varga Ottó (1853-1917) életét tárja fel. Naplójának közkinccsé tételével unikális, hiánypótló kötettel gazdagodik a boszniai okkupáció történetét feldolgozó kiadványok sora; az eseményeket a hadsereg egyszerű bakáinak szemszögéből ismerhetjük meg.

A kötet Dominkovits Péter soproni történész, levéltár-igazgató tanulmányával indul, amelyben Varga Ottó földrajz- és történelem tanár, tankönyvíró életrajzát ismerteti (aki soproni kötődésű, mert e városban végezte a középiskolát, megnősülve családjával először itt telepedett le, első munkahelye a Soproni Postahivatal volt). Ezt követi Balla Tibor alezredes írása, mely a soproni császári és királyi 76. tartalék gyalogezred részvételét mutatja be Bosznia-Hercegovina 1878-as megszállásában.

A mű gerincét Varga Ottó naplójának forrásszövege jelenti. Sorait olvasva kibontakozik a küzdelem tényleges szereplőinek, a közös hadsereg egyszerű bakáinak hányattatása, látásmódja. Megismerhetjük a bevonulás és a harctérre jutás nehézségeit, a konkrét hadműveleteket, a hadjáratban részt vett legénységi állomány felszerelését, fegyverzetét, ismereteket szerezhetünk az alakulat harctéren elszenvedett veszteségeinek nagyságrendjéről, a hátország lakóinak viszonyulásáról a hadjárathoz, átélhetjük a katonák szenvedéseit, mindennapos küzdelmét a túlélésért, a családtól való távollét fájdalmát, a hazatérés utáni viszontlátás örömét.

Mindezeket minőségi papíron készült, a korszakhoz kapcsolódó és az érintett témák bemutatását segítő közel kétszáz, részben színes, de többségében barnás-fehér korabeli képek, rajzok, térképek egészítik ki. A közreadott képeket válogatta, a képaláírásokat készítette és a napló szövegét jegyzetekkel ellátta Balla Tibor. A korabeli fényképek lelőhelye a HM HIM Hadtörténeti Múzeum Fotóarchívuma. A kötet az illusztrációk jegyzékével, illetve a mutatókkal zárul (személynév, helynév).


Megtekintés az Online Katalógusban

2021.03.23