151
Hancz Gábor: Győrsövényház története - 1897-től 1920-ig
Antaliné Hujter Szilvia ajánlata

hancz-gabor-gyorsovenyhaz-tortenete-1897-tol-1920-ig

2014-ben jelent meg Hancz Gábor Győrsövényház 1840 és 1896 közötti történetét feldolgozó könyve. Bár a szerző tervezi az előzmény megírását is, 2020-ban megjelent kötetével a családi emlékezet miatt szélesebb érdeklődésre számot tartó időszak 24 évét dolgozta fel részletesen, munkájával egyben a közeli falvak, Bezi, Fehértó, Enese múltjához is sok adalékkal szolgál. A záró dátum Győrsövényház esetében azért mérföldkő, mert Bezi kilépésével megfogyatkozott az addigi hármas körjegyzőség.

A szerző következetesen átnézte a megyei levéltárban, a Győri Egyházmegyei Levéltárban őrzött iratanyagot, a Dr. Kovács Pál Könyvtár digitális könyvtárából leválogatta a korabeli sajtó faluhoz köthető újságcikkeit, kigyűjtötte az országos internetes adatbázisok információit. Az alapos forrásfeldolgozást mutatja a közel háromszáz hivatkozás is.

A kötet első felében helytörténeti összefoglaló tanulmány olvasható. Ebben a részben Hancz Gábor többek között bemutatja a falu földbirtokosait – a Fricke, a Purgly, a Lieber és a Laendler családokat. Kitér arra, hogy a község nevébe 1908-ban hogyan került be a Győr előtag, bemutatja a falu lakóit és életmódjukat. A második fejezetben kapott helyett a Győrsövényházzal kapcsolatos korabeli újságcikkek gyűjteménye. A híreket olvasgatva nemcsak újabb részletekkel bővül a történeti vonulat, de az akkori emberek mindennapi élete is közelebb kerül az utódokhoz. A Fricke család egyik leszármazottja jóvoltából számos ritka korabeli fotó idézi meg a letűnt kort.

A kötet elsősorban a községhez kötődő embereknek ajánlható, de bárkinek módszertani tanulságokkal szolgál, aki napjainkban községtörténet írásába kezd.


Megtekintés az Online Katalógusban

2021.02.16