26
Szent Pál
Csonkáné Horváth Éva ajánlata

szent-pal

A Saulból lett Szent Pál apostolt (Johannes Brandrup) jobban ismerjük, mint bárkit az Újszövetség alakjai közül. Levelei és az Apostolok Cselekedetei szolgálnak forrásul életéhez. Pál Tarzuszban született, Benjamin törzséhez tartozó zsidó családból. Születése óta római polgár. Ifjúságában komoly vallási nevelést kapott, a farizeusi hagyományokat Jeruzsálemben Gamálieltől (Franco Nero) sajátította el.

Rúbennel (Thomas Lockyer) együtt eleinte elkeseredett üldözője volt a fiatal keresztény egyháznak és részt vett István (az első vértanú) megkövezésében. Még Damaszkuszba is elment, hogy üldözze Krisztus tanítványait. S ekkor gyökeres változás következett be az életében („Pálfordulás”, Apcsel9,1-19.). A damaszkuszi úton az égből egyszerre nagy fényesség vette körül, leesett a lováról s megvakult. Megjelent neki Jézus („Jézus vagyok, akit üldözöl”), és kijelölte különleges szerepét: „eszközömül választottam, hogy megismertesse nevemet a pogány népekkel. Megmutatom majd neki, hogy mennyit kell értem szenvednie” (a második korintusi levélben „dicsekszik” Pál a szenvedéseivel: 2Kor11, 23-33.) Damaszkuszban egy Ananiás nevű tanítvány Isten segítségével meggyógyítja, megkeresztelkedik, „Jézus igéje a kardom, Jézus igéje a tüzem!” S amilyen ádázul üldözte Pál azokat, akiket eretnekeknek tartott, megtérése után szenvedélyesen, magát nem kímélve, fáradhatatlanul szolgálta Krisztust és hirdette az ő igéit. Munka (sátorkészítő, mint az apja), fáradság, szenvedés, nélkülözés, halálveszedelem (megkövezés, hajótörés) nem számít előtte, ha úgy érzi, hogy feladatát teljesítenie kell. S egyre inkább növekszik benne a szeretet, amelyről mint legkiválóbb adományról a korintusiaknak írott első levélben ír (1Kor13, 1-13.).

XVI. Benedek pápa Szent Pál-évet hirdetett 2008. június 28-tól 2009. június 29-ig az apostol születésének 2000. évfordulója alkalmából. A jubileumi év ugyan már véget ért, mégis érdemes Pál apostol alakját felidéznünk. Erre kiválóan alkalmas ez a nagyszerű kétrészes film, amelyet hívőknek és nem hívőknek egyaránt ajánlok!

A Szent Pál című film A Biblia sorozatban jelent meg, amelyből már számos ószövetségi személyt (Ábrahám, Jákob, József, Mózes, Dávid, Salamon, Jeremiás) ismerhettünk meg, s amely filmeket szintén szíves figyelmükbe ajánlom!


Megtekintés az Online Katalógusban

2021.01.08