101
Kádár Zsófia: Jezsuiták Nyugat-Magyarországon a 17. században
Borbély Tamás ajánlata

kadar-zsofia-jezsuitak-nyugat-magyarorszagon-a-17-szazadban

A Magyar Történelmi Emlékek – Értekezések címet viselő sorozatban jelent meg Kádár Zsófia első önálló monográfiája, a Jezsuiták Nyugat-Magyarországon a 17. században – A pozsonyi, győri és soproni kollégiumok. A három nyugat-magyarországi város jezsuita rendházait csaknem azonos időpontban alapították, ezek a korszakban hasonló méretű és jelentőségű intézmények voltak.

A szerző a három kollégium bemutatásán keresztül hat fejezetben tárgyalja a rend igencsak kiterjedt nyugat-magyarországi történetét. Az első fejezet a vizsgálat célját, szempontjait és módszertanát ismerteti, míg a második fejezetben a rendházak alapításának folyamata, építéstörténetük és a birtokviszonyok kerülnek középpontba. A harmadik fejezet a kollégiumok személyi állományát veszi górcső alá, míg a negyedik a jezsuita gimnáziumokkal és diákságukkal foglalkozik. Az ötödik fejezet a jezsuita vezetésű kongregációk típusait, tevékenységüket és társadalmi beágyazottságukat elemzi, az utolsó tematikus egységben pedig a szerző a lelkipásztori szolgálat gyakorlatára, területeire helyezi a hangsúlyt. A függelékben szerepel a Pozsonyban, Győrben és Sopronban 1671-ig szolgáló jezsuita rendtagok személyi adattára, valamint a győri jezsuita gimnáziumból egyházi pályára lépett diákok névsora.

Az oktatás-, egyház- és társadalomtörténet szempontjából jelentős munka széles körű levéltári és kézirattári forrásbázison alapul. Kádár Zsófia monográfiája nem csupán a három város jezsuitákhoz kapcsolódó intézményeit mutatja be, hanem rávilágít a rend és a környező társadalom kapcsolatrendszerére, a rendtagok és a városi-regionális társadalom együttélésének mindennapjaira.


Megtekintés az Online Katalógusban

2021.01.05