154
Ifj. Sarkady Sándor: A selmeci-soproni diákélet
Antaliné Hujter Szilvia ajánlata

sarkady-sandor-a-selmeci-soproni-diakelet

Dr. ifj. Sarkady Sándor, a soproni egyetem tudományos kutatója új munkájában 140 oldalon több mint 600 illusztráció segítségével mutatja be a 120 esztendő selmeci-soproni diákéletét, rajzolt baleklapok, képeslapok és fotók segítségével.

A nagy múltú selmecbányai Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Főiskola az ismert történelmi okok miatt 1919-ben települt át Sopronba. Az ősi diákhagyományokat a mindenkori hallgatók tovább ápolták, ápolják mind a mai napig. Ezek a diákhagyományok 2014 óta a nemzeti és kulturális örökségünk részét képezik. Több könyv született már a témában, legutóbb 2019-ben Gál Péter József szerkesztésével jelent meg a Selmeci-soproni diákélet: Visszaemlékezések című kötet.

Sarkady Sándor soproni történész 4 éves kutatómunkájának eredménye a 2020-ban megjelent fotókönyv; olyan sajátos dokumentumtípusra hívja fel a figyelmet, mely szemléletes módon mutatja be a diákszokásokat, de a saját koruk pillanatit is megőrizte. Már nagyon korán megjelentek a selmeci diákéletet hűen tükröző és kiadásuk idején is óriási népszerűségnek örvendő levelezőlapok. A lapok rajzait grafikus művészek, hallgatók rajzolták, kiknek életútját is olvashatjuk a kötetben. A családnak, barátoknak írt üdvözlőlapok üzeneteiből kirajzolódnak a diákok személyes, iskolai gondjai, örömei, de megelevenedik a korszak hangulata is. A kötet ismertet 1931 és 2019 között született baleklap terveket és rajzokat is.

A képeslapokon kívül számos archív és újabb fénykép idézi meg a soproni diákéveket. A könyvszerkesztés és borítótervezés Zsidy Emese tervezőgrafikus munkáját dicséri. A szerző ajánlja művét a veteránoknak, a Firmáknak és a balekoknak, a magyar erdész, bányász, kohász, földmérő és geofizikus társadalom valamennyi tagjának, valamint mindenkinek, aki szeretne rácsodálkozni a „magyar történelem nagyon szép lenyomatára”, a selmeci hagyományokra.


Megtekintés az Online Katalógusban

2020.12.22