41
Don Richard Riso és Russ Hudson: Az enneagram bölcsessége
Szabados Éva ajánlata

riso-hudson-az-enneagram-bolcsessege

Az enneagram egy mértani alakzat, mely az emberi személyiség feltérképezésére szolgál. A szó görög eredetű (ennea=kilenc, grammosz=alakzat). A csodálatosan kidolgozott rendszer pontos eredete ismeretlen, de az iszlám misztikusok, a szufik már a VIII. században használták. Szufi szájhagyományon keresztül terjedt el Perzsiában, Közép-Ázsiában és Indiában. Majd az 60-as, 70-es években újra felfedezték, pszichológusok tanulmányozták, és többek között az Egyesült Államokban is elterjedt. Az enneagram az emberi természet kilenc alaptípusát, kilenc személyiségtípusát különbözteti meg. A modellből megérthetjük az egyes személyiségtípusok képességeit, késztetéseit, konkrét fejlődési folyamatait. Ezért, ha jól használjuk, a könyv az önmegfigyelés és önvizsgálat kalauzaként szolgálhat, próbát adva bátorságunknak, őszinteségünknek, objektivitásunknak és humorérzékünknek.

Az olvasó sok segítséget kap, hogy felismerhesse saját alaptípusát a kilenc közül, melyeknek már az elnevezései is árulkodóak lehetnek: Reformer, Segítő, Eredményes, Individualista, Vizsgálódó, Lojális, Rajongó, Kihívó és a Béketeremtő. Természetesen senki sem sorolható egyetlen személyiségtípusba. Mindenkiben keverednek a különféle típusokra jellemző vonások, de alaptípusához mindenki vissza-visszatér élete során. A könyv rámutat, hogy a változás és fejlődés mindennapjaink része lehet, ám feltétele a tudatosság. Ezt segíti, ha megismerjük és magunkban is felfedezzük a különféle személyiségtípusok megnyilvánulásait. S ha sikerül megértenünk önmagunk és embertársaink viselkedését, motivációit, akár régóta kínzó külső és belső konfliktusainkra is megoldásokat találhatunk. A modell szerint nincs jó vagy rossz, jobb vagy rosszabb személyiségtípus. Mindegyiknek megvan a maga ereje, amellyel hozzájárulhat egy közösség életéhez. Így a könyv arra is felhívás lehet, hogy felismerve önmagunk és mások szerepét, jellegét, jobb együttműködést teremtsünk a magánéletben, a munkahelyen és életünk bármely területén.


Megtekintés az Online Katalógusban

2020.11.23