92
Szabó Lajos (szerk.): Válogatott fejezetek a vasúti személyszállításból
Némáné Kovács Éva ajánlata

szabo-lajos-valogatott-fejezetek-a-vasuti-szemelyszallitasbol

A leendő kötöttpályás közlekedési mérnökök számára összeállított kötet naprakész információkat nyújt.

Az egykori Közlekedési és Távközlési Főiskolából létrejött győri Széchenyi Egyetem a GYSEV ZRT. támogatásával a leendő kötöttpályás közlekedési mérnökök számára állította össze a Válogatott fejezetek a vasúti személyszállításból című kötetet, mely 2019-ben jelent meg 164 oldalon. A mű a vasutas utánpótlás biztosítása mellett nemcsak a 21. századi vasúti személyszállításhoz kapcsolódó naprakész információk nyújtását tűzte ki célul, hanem feladatának tekintette a majdnem 150 éves vasúti közlekedés, azon belül főleg a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút múltjának megismertetését is.

A kötet kilenc fejezetét – mindegyik végén bibliográfiát is találunk – nyolc szerző írta: Döbrentei Balázs, Gaál Bertalan, Hende József, Kollmann Bálint, Liska Szilárd, Nagy Károly, Szabó Lajos, Takács Ádám.

A GYSEV rövid története mellett fényképekkel illusztrálva ismerhetjük meg a különböző vonatokat: a vontatójárműveket, motorvonatokat, a különböző típusú személykocsikat, valamint az itt közlekedő osztrák járműveket. Külön fejezetek foglalkoznak a vonatközlekedés és személyszállítás főbb szabályozásaival, együttműködési rendszereivel és a működés infrastrukturális feltételeivel (pályaadatok, állomások, forgalomirányítás), valamint az ágazat jövőképével.

A műhöz kapcsolódó, rendkívül gazdag adat- és információtartalmú függelék történeti része Tóth Sándor összeállítása, melyben a vasúttörténeti kronológia 1825-től kezdődik és 2017-tel zárul. Itt lelhetjük fel az 1876 és 1968 közötti GYSEV személyszállítás adatait, valamint a vezetők névsorát 1875-től napjainkig. A kortárs adatok függelékei a GYSEV megállók peronjellemzőit, pályahálózatát és jegyértékesítési statisztikáját gyűjtötte össze.

A könyvet Szabó Lajos egyetemi adjuktus – aki a kötet egyik szerzője is egyben – szerkesztette, Perger Imre nyugalmazott vasútigazgató lektorálta. A kiadvány frissességét, aktualitását jelzi, hogy 2019 szeptemberében zárták le a kéziratot, amely az Universitas-Győr Nonprofit Kft., a Széchenyi Egyetem kiadóvállalata gondozásában jelent meg.


Megtekintés az Online Katalógusban

2020.10.20