33
John Lukacs: A huszadik század rövid története
Néma Zsolt ajánlata

john-lukacs-a-huszadik-szazad-rovid-tortenete

A 20. század dióhéjban, mintegy 217 oldalon. Erre a feladatra vállalkozott John Lukács magyar származású történész, akinek pályája, történelemfelfogása az érdeklődő magyar olvasóközönség előtt sem ismeretlen, hiszen könyvei sorra jelentek meg a 80-as évek vége óta. Tipikus magyar értelmiségi sors az övé. Még a két világháború között kezdte meg tanulmányait a Magyar Királyi Katolikus Pázmány Péter Egyetemen, majd a szovjet megszállás hatására az Egyesült Államokba települt, ott lett történész, oktatott, publikálta tanulmányait, könyveit.

John Lukács a második világháborúval kapcsolatos írásaival vált elismert nemzetközi hírű történésszé. A huszadik század rövid történetének műfaja történelmi esszé, amely a szaktörténész megalapozottságával, de egyúttal a szubjektív nézőpontot is felvállalva készült. A művet egyszerű tömör mondatok, ténymegállapítások jellemzik. Nincsenek hosszú magyarázatok indoklások, azt emeli ki, amit meghatározónak vél a leköszönő századból. Nem akarja olvasóját mindenáron meggyőzni, állításait hosszan igazolni. Nem várja el az egyetértést, inkább együttgondolkodásra, vitára késztet.

A 20. század fő vonulatát a két világháború jelentette, az első lezárta a 19. századot és megalapozta az elkövetkezőt. A második, szintén új viszonyokat teremtett, hosszú időre kettéosztva és szembeállítva Európát. Csak a leglényegesebb folyamatok, személyek jelennek meg a könyv lapjain. Az első számú főszereplő az Amerikai Egyesült Államok, amely az első világháború végére válik nagyhatalommá, a második végére szuperhatalommá, és a század végén megnyeri a hidegháborút is. Az USA nemzetközi politikájának lényegi vonását egyfajta sajátos toleranciában láttatja, amit nem ragad el a győzelem mámora, hamar képes az együttműködésre, kompromisszumra korábbi vetélytársával (pl. Japán, Szovjetunió).

A század lényeges eseményei Európában játszódtak, hiszen a két világégés közül az első főleg itt zajlott, míg a második ugyan kiterjedt más kontinensekre, de a sorsdöntő események szintén ide kapcsolódtak. Így az európai országok is fontos szereplői a könyvnek. A második világháború következtében a Szovjetunió megszerezhette Európa keleti és középső részét, de bekebelezni és tartósan uralni nem volt képes. Már a 40-es évek végén megindult a lassú visszavonulás, majd a 80-as években a feltartóztathatatlan összeomlás. A bolsevizmus és a Szovjetunió csak egy hetven éves epizódnak bizonyult, amely végérvényesen elmúlt, és Oroszország újból hasonló formát nyert, mint amilyen korábban is volt. Lukacs a hidegháború időszakát nem két világrendszer, hanem a két nagyhatalom szembenállásának látja elsősorban.

A könyv utolsó szűk harmada foglalkozik a hidegháború legfontosabb eseményeivel, az Európán kívüli világ főbb jelenségeivel. A mű végén az eljövendő időszak bizonytalanságára és veszélyeire hívja fel a figyelmet. A huszadik század rövid története elsősorban azoknak szól, akik kíváncsiak az elmúlt század folyamatainak egyéni látásmódot tükröző, lényegretörő összefoglalására.


Megtekintés az Online Katalógusban

2020.10.06