125
Nagy István: Rábaközi emlékművek (3. kötet)
Némáné Kovács Éva ajánlata

nagy-istvan-rabakozi-emlekmuvek-3-kotet

Nagy István Győrött élő, rábaközi származású fényképészmester, helytörténész nagyszabású, hiánypótló feladatot vállalt fel és oldott meg, amikor teljességre törekvően feltérképezte, kiváló fényképekkel és a hozzá keresett információkkal dokumentálta Rábaköz emlékműveit, vallási jelképeit. Hosszú évek kutatásának, terepbejárásának végeredményét 2017-től a csornai Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata segítségével tette közzé könyvsorozat formájában.

2020-ban jelent meg a Rábaközi emlékművek harmadik kötete, mely a Csorna, Beled és Kapuvár által határolt terület 31 településének gazdag anyagát gyűjtötte össze.

Az első kötet a Győrsövényháztól Hosszúdombig elterülő 14 település emlékeit tartalmazta 138 oldalon, 2017-ben jött ki a nyomdából. A második kötet Ikrénytől Rábasebesig alcímmel 2018-ban jelent meg, a 391 oldalas mű 25 község emlékeit vette számba. A könyv formájában eltér az előzőtől: mérete nagyobb, terjedelmesebb, a felhasznált irodalomjegyzéke is bővebb.

A 2020-ban megszületett harmadik kötet az eddigieknél is jóval vastagabb lett, hiszen 630 oldalon a falvak mellett a Rábaköz régi, jellegzetes mezővárosainak – ma már városainak – múltjáról is tudósít. A települések sora a következő: Csorna, Farád, Rábatamási, Jobaháza, Bogyoszló, Potyond, Magyarkeresztúr, Sopronnémeti, Zsebeháza, Páli, Edve, Vásárosfalu, Rábakecöl, Beled, Vica, Vadosfa, Mihályi, Kisfalud, Babót, Veszkény, Szárföld, Osli, Öntésmajor, Dénesfa, Cirák, Gyóró, Himod, Hövej, Csermajor, Vitnyéd, Kapuvár.

A mű külső megjelenése folytatja a második kötetnél kialakult formát, mintegy hangsúlyozva összetartozásukat. Tartalmi felépítése hasonló: bevezető-ajánló sorok után – melyet e kötethez Dr. Horváth Lóránt Ödön premontrei apát, em. Csornai prépost-prelátus írt – a települések egy-egy emlékművének keletkezéséről tudhatunk meg érdekes és hiteles információkat. A szerző a mai kor kivánalmainak megfelelően az adatok forrását lábjegyzetben jelölte meg. Külön érdeme az összeállításnak, hogy Nagy István fényképészmester mindegyik emlékműhöz kiváló minőségű, sokszor több részletet kiemelő fotót készített, mely a jelen értékeinek mintegy dokumentumtárává avatja az összeállítást. A kötetben az ismertetett rábaközi terület térképével is találkozhatunk.

A mű köztéri és egyházi jellegű szobrok, emléktáblák, síremlékek, keresztek, haranglábak vagy harangtorony (pl. kisfaludi evangélikus harangtorony) mellett a tájhoz kapcsolódó neves személyekről, eseményekről is megemlékezik. Az eldugott, kevesek számára ismert értékekre is felhívja a figyelmet – mint például a csornai Széchenyi iskola folyosóján található 14 részes fafaragásra a magyar nemzetségfőkről és az Árpád-házi királyokról, vagy a házakon látható kapuvári címerábrázolásokra. Már nem létező épületeknek állít emléket, mint a csornai Sugár-lak. A leltárba vett emléktáblák nemcsak a múlt eseményeit őrzik, mint például Bartók Béla jobaházi látogatását, hanem egyben a jövő embereinek is üzennek, ez utóbbira példa a rábakecöli időkapszula helyét jelölő márványlap.

Nagy István Rábaközi emlékművek sorozata érdekes olvasmány az ott élőknek is, számtalan értéke mellett ötletet ad az utazóknak, merre vegyék az irányt, ha Rábaköz egy vagy több települését szeretnék végigjárni.


Megtekinthető az Online Katalógusban

2020.09.01