60
Sallai János: Egy idejét múlt korszak lenyomata: a vasfüggöny története
Borbély Tamás ajánlata

sallai-janos-egy-idejet-mult-korszak-lenyomata

2012-ben jelent meg Sallai János átfogó történeti munkája a 20. század egyik legmeghatározóbb létesítményéről, a vasfüggönyről. A kötet az osztrák-magyar határ kialakulásától a határnyitás szimbolikus pillanatáig tárgyalja a magyarországi határszakasz történetét. Külön fejezet számol be többek között a II. világháborút követő évekről, a vasfüggöny „leereszkedéséről”, az Elektromos Jelzőrendszer fénykoráról (majd alkonyáról), végül pedig a határzár lebontásáról, illetve a határnyitásról.

A történész a Határőrség Országos Parancsnokságának a Magyar Nemzeti Levéltárban található iratanyagát tárta fel, továbbá a korabeli sajtóban megjelent tudósítások, visszaemlékezések és interjúk révén igyekezett több szempontból megközelíteni a témát. A befejezésben ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy a kötet korántsem teljes: a titkosszolgálatok irattárai még nem nyíltak meg, a továbbra is zárolt akták kutatása tehát egyelőre várat magára. A kötetet a szerző saját felvételei, korabeli fotók, a létesítményekről készített műszaki vázlatok és levéltári források másolatai illusztrálják.

A történeti munka érdeme, hogy háromnyelvű. A magyar mellett teljes értékű német és angol fordítás olvasható, így nemzetközi szinten is elérhetők a magyarországi vasfüggöny történetéről közölt kutatási eredmények. A kötet helyismereti szempontból is fontos olvasmány, hiszen a vasfüggöny évszázadokon keresztül összetartozó területeket vágott el egymástól, puszta létezése, folyamatos őrzése és a hozzá fűződő politikai események pedig alapvetően határozták meg a megyénkben élők mindennapjait.


Megtekintés az online katalógusban

2020.08.18