890
Boldogasszony Anyánk: Mária-kegyhelyek Magyarországon
Fodor Éva ajánlata

boldogasszony-anyank-maria-kegyhelyek-magyarorszagon

Mindenki hisz valamiben. Legelőször mindenki magában, majd embertársaiban, a jószerencsében. S nagyon sokan hittel tekintenek fel az égre. Ezt az ajánlót home office-ban írom. Az olvasókra gondolok, vajon mindenki megvan? Mindenki jól van? Kint tombol a járvány. Ilyen időkben még szerintem az is bizakodva, reménnyel a segítségért fordul egy fenti erőhöz, aki nem hívő. „Boldogasszony Anyánk, régi jó Patrónánk…”, így kezdődik az ismert himnusz.

A hagyomány szerint Szent István felajánlotta az országot Szűz Máriának, hogy védelmezze, így Magyarország Mária országa lett, Regnum Marianum. A világon sok Mária kegyhelyet találni, hazánkban is, de itt nem is keveset. A búcsújáróhelyeknek e gazdag tárházát mutatja be a Boldogasszony Anyánk: Mária-kegyhelyek Magyarországon című mű.

A bevezetőt követően betűrendben állnak a települések, melyekhez valamiféle Mária-emlék fűződik. A kötet végén táblázat mutatja a helyekhez tartozó búcsúnapi dátumot, melyet egy térkép egészít ki. Sokan hittel, kéréssel vagy feltöltődésért zarándokolnak e helyekre. Másokat a hely híressége vonzza, vagy az ott található templomok, oltárok, szobrok szépségében, művészi értékében szeretnének gyönyörködni. Ismert és kevésbé ismert helyeket mutat be a könyv. Történeti ismertetőt kapunk az adott helységről és az ott található művészi alkotásról. Mindegyiket szép fotó illusztrálja.

Olvashatunk Csatkáról, Máriapócsról, de megismerhetjük Petőfiszállás vagy Pilisszentkereszt történetét. A műben olvashatunk többek között a győri Könnyező Máriáról is, melyet egy üldözött ír püspök hozott városunkba. A könyvet végignézve egy érdekesség tűnt fel: ha Máriát a gyermek Jézussal ábrázolják, szinte mindig a bal karján látható. A könyvben lévő képeken és szobrokon azonban soknál Mária jobbján helyezkedik el.

Ajánlom a kötetet mindazoknak, akik szeretnék szakrális tudásukat tovább bővíteni, s azoknak is, akik erőt szeretnének meríteni a mindennapokhoz.


Megtekintés az Online Katalógusban

2020.05.12