51
Németh Ildikó: Sopron középfokú és középszintű iskolái a 19. században
Borbély Tamás ajánlata

nemeth-ildiko-sopron-kozepfoku-es-kozepszintu-iskolai-a-19-szazadban

2005-ben jelent meg Németh Ildikó levéltáros munkája Sopron középfokú és középszintű iskolái a 19. században címmel. A kötet alapját a szerző doktori disszertációja képezte. Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltárának kiadványával nem titkolt cél volt egyrészt segédletet nyújtani a helytörténet iránt érdeklődők, kutatók számára, másrészt intézmény- és szervezettörténeti megközelítésből bemutatni a nyugat-magyarországi város középfokú és középszintű iskoláinak fejlődését. A kiadvány mindkét szempontból hiánypótló.

A kötet általános neveléstörténeti áttekintéssel kezdődik, ismertetve a vizsgált korszak oktatást érintő törvényi és társadalmi kereteit. Ezt követően Sopron középfokú és középszintű iskolahálózatának kiépülése következik. A szerző részletesen bemutatja a város társadalmi, gazdasági és politikai hátterét, majd nem csupán az egyes intézmények kialakulása és fejlődése kerül középpontba, hanem például az iskolai egyesületi élet, vagy a diákok és tanárok társadalomtörténeti, statisztikai vizsgálata is helyet kap. A kötet fontos része az ötödik fejezetben található adattár, amelyben az egyes iskolákra vonatkozó történeti-bibliográfiai információk szerepelnek, iskolatípusonként. Itt valamennyi intézmény megnevezése, fenntartója, felügyeleti szerve megismerhető, majd rövid eseménytörténeti áttekintés következik, kiegészülve az igazgatókról közölt adatokkal. A további kutatást segítheti az intézményenként számba vett bibliográfia. A munka utolsó két fejezetében részletes forrás- és irodalomjegyzék található. Az iskolák, oktatási intézmények térbeli elhelyezkedését több korszakból származó térkép illusztrálja.

Németh Ildikó munkájában a korábbi irodalom összegzése mellett számos új adattal, információval egészítette ki Sopron 19. századi (oktatás)történetét. Ezzel olyan munkát tett közzé, mely a helytörténet és a neveléstörténet iránt érdeklődők számára egyaránt hasznos olvasmány lehet.


Megtekintés az Online Katalógusban

2020.04.21