160
Pukler Zoltán: Szemelvények Csepreg vallástörténetéből
Borbély Tamás ajánlata

pukler-zoltan-szemelvenyek-csepreg-vallastortenetebol

Csepreg az 1950-ben bevezetett közigazgatási változásokig Sopron vármegyéhez tartozott – napjainkban viszont Vas megye egyik legkisebb városaként tartjuk számon. A jelentős múltú település vallástörténetéről 2019-ben adott ki könyvet Pukler Zoltán Szemelvények Csepreg vallástörténetéből címmel. A hiánypótló mű nem csak az egyháztörténet iránt érdeklődők számára hasznos olvasmány. 

A helyismereti szempontból fontos mű külön fejezetben foglalkozik a település elhelyezkedésével, határaival és lakosságának összetételével. Tárgyalja Csepreg történetét a reformációt megelőző időszaktól kezdődően egészen napjainkig. A népesség felekezetileg döntően a katolicizmushoz kapcsolódott és kapcsolódik ma is, így a legnagyobb hangsúlyt a katolikus egyház története kapta. Ennek megfelelően külön fejezetekben részletezi a szerző a katolikus plébánia történetét, valamint a vezető lelkipásztorok és segédlelkészek életrajzáról közöl rövid összefoglaló adatokat, a 14. századtól kezdődően. Ezenkívül a városból származó lelkipásztorok, szerzetesek, szerzetesnővérek és növendékek életrajzi adatairól is olvashatunk részletes információkat. A kötet végén irodalom- és forrásjegyzék, valamint színes fotótár segíti az olvasók eligazodását. Rövid kitekintés található továbbá a településen jelen lévő kisebb népességű felekezetek életére, történetére is.

Amint a szerző megjegyzi, Farkas Sándor 1887-ben megjelent településmonográfiája óta nem született a város történetét részletesen tárgyaló munka. Ennek megfelelően a helytörténet és a néprajz szempontjából is érdemes kézbe venni Pukler Zoltán írását.


Megtekintés az Online Katalógusban

2020.03.24