78
Molnár László: Az Övegesek
Vargáné Blága Borbála ajánlata

molnar-laszlo-az-ovegesek

A Győr vármegyéből származó Öveges-család felmenői apai ágon kétszáz évre visszamenőleg néptanítók voltak. A megyében több helyen találunk róluk emlékeket: Győrben, Téten, Péren, Abdán, Halásziban, Révfaluban, Lébényben, Héderváron, Ásvány- és Babót községekben. Városunkhoz Öveges Kálmán (1864-1936) köthető, aki a gyakorlóiskola vezető tanítója volt (1894-1925), és akinek nevét 2004-ben felvette az iskola.

A családból a legismertebb a pákai születésű Öveges József (1895-1979) Kossuth-díjas professzor, aki úgy hatvan éve játékos kísérletekkel népszerűsítette a fizikát a Magyar Televízióban. Ma a neve azért csenghet ismerősen a diákok előtt, mert országos fizikaversenyeket neveztek el róla.

Az Övegeseket bemutató kötet szerzője Molnár László (1953-) helytörténeti kutató, a zalaegerszegi Olaj- és Gázipari Múzeum munkatársa. A család adatainak kutatásához az apropót az szolgáltatta, hogy Páka községben (ahol ekkor polgármester volt) az iskola felvette híressé vált egykori tanulója, Öveges József nevét. Az intézmény igazgatónőjével közösen elkezdték összegyűjteni a professzorról és családjáról az adatokat, és kezdett kirajzolódni egy szövevényes családfa.

2011-ben elkészült Pákán az Öveges-emlékház a néhai professzor tiszteletére, s az ide látogatók kérdései további kutatásokra ösztönözték Molnár Lászlót. Felkereste a családtagokat, adatokat gyűjtött a levéltárakból, családfakutatást végzett, melynek során tovább bővültek az információk, olyannyira, hogy minden rendelkezésre álló adat nem is kerülhetett bele a készülő kötetbe.

Miután a szerző az összegyűjtött életrajzi anyagokat rendszerezte, a nagykanizsai Czupi Kiadó gondozásában megjelent a mű.

A kötet az Öveges pedagógus dinasztia tíz válogatott képviselőjét ismerteti meg az olvasókkal, Öveges I. Lászlótól (1789-1881) kezdve Öveges Józsefig (1895-1979). Minden pedagógusról szerepel átlag 4-5 oldal (a Győrben tanító Ö. Kálmánról 7 oldal); bemutatva működésüket, közvetlen leszármazottaikat, kiegészítve a szűk családra vonatkozó családfával (szülők, utódok és ez utóbbiak házastársai). A legtöbb információt Öveges professzorról szolgáltatja a kötet, hiszen ő volt az, „akire a legtöbb fény vetült”, róla készült a legtöbb tanulmány, könyv, újságcikk, rádió- és televízió riport.

A könyv borítólapján az Öveges-emlékház egyik termének részlete látható. A tanítók életrajzi adatai mellett a kiadvány számos archív fotót, családi fényképet tartalmaz.

A most megjelent műben közreadott új információk jól kiegészítik az Öveges családról szerzett eddigi ismereteket.


Megtekintés az Online Katalógusban

2020.03.17