25
Szabadság, szerelem… – Petőfi Sándor költeményei
Szilvási Krisztián ajánlata

szabadsag-szerelem-petofi-sandor-koltemenyei

Valamennyi írónk közül Petőfi Sándor életrajza a leginkább ismert. A márciusi ifjak vezéreként és március 15-e egyik hőseként, majd az 1848-49-es szabadságküzdelem mártírjaként a nemzeti legendárium egyik központi alakja lett; a múlt század ötvenes-hatvanas éveitől ő jelentette a magyarság számára a nagybetűs Költő fogalmát. Élete legalább annyira kultusz tárgya lett, mint a költészete.

A Fortuna Records 2004-ben megjelentetett hangoskönyve 105 percben veszi sorra egy általános iskolásoknak szóló irodalomóra keretein belül Petőfi költészetét a kezdetektől egészen a végsőkig. Versein keresztül szóba kerül a magyar líra egyik legnagyobb költőjének gyermek- és ifjúkora, a Pesti Divatlap szerkesztőjeként eltöltött időszak, a csalódások és a válság évei, majd a szabadság és szerelem „ciklusa”, hogy aztán a forradalom és szabadságharc hosszú hónapjai végül sajnálatos fiatalon bekövetkezett halálába sodorják őt.

A dupla korongon a bevezetést (Reviczky Gyula: Petőfi él) követően először családi lírája kerül bemutatásra („Oh atyám, oh anyám… édes jó szülőim”), majd tájköltészete kap szerepet („Cserebogár, sárga cserebogár”), miután elégiaköltészetébe is belepillanthatunk. A második CD-n aztán az irónia hangjai vezetik be szerelmi költészetét („Szabadság, szerelem!”), amely a forradalmi verselésbe megy át, hogy végül a befejezésben kerüljön lezárásra egy kivételes és értékénél fogva soha nem feledhető életút.

Tracklist:
CD1:
01. Bevezetés – Reviczky Gyula: Petőfi él
02. „Oh atyám, oh anyám... édes jó szülőim” – Családi lírája
03. István öcsémhez
04. Füstbement terv
05. A jó öreg kocsmáros
06. Falu végén kurta kocsma
07. Egy estém otthon
08. Szülőimhez
09. Anyám tyúkja
10. Fekete kenyér
11. A vén zászlótartó (részlet)
12. Szüleim halálára
13. „Cserebogár, sárga cserebogár” – Tájköltészete
14. Szülőföldemen
15. A tavaszhoz
16. Mi kék az ég!
17. A Nap
18. Erdőben
19. Az alföld
20. A Kiskunság
21. A Tisza
22. A négyökrös szekér
23. Itt van az ősz, itt van újra...
24. A puszta, télen
25. A téli esték
26. Egy telem Debrecenben
27. Téli világ
28. Felhők – Elégiaköltészete
29. Hegyen ülök
30. Elégiák

CD2:
01. Ostoroz a gúny, az irónia hangján
02. Pató Pál úr
03. Kutyakaparó
04. Szabadság, szerelem! – Szerelmi költészete – Fa leszek, ha...
05. Reszket a bokor mert...
06. Minek nevezzelek?
07. Kérdezd: Szeretlek-e?
08. Szeptember végén
09. Szabadság, szerelem! – Forradalmi költészete
10. Egy gondolat bánt engemet
11. A nép nevében
12. Dicsőséges nagyurak...
13. Nemzeti dal
14. Föltámadott a tenger
15. Forradalom
16. Csatadal
17. Csatában
18. Az erdélyi hadsereg
19. Négy nap dörgött az ágyu...
20. Szörnyű idő...
21. Európa csendes, újra csendes...
22. Pacsirtaszót hallok megint
23. Befejezés
24. A XIX. század költői
25. Az apostol (részlet)

Előadja: Bálint Adrienn, Jaszenovics Gina, Balázsevits Tamás, Regős Tamás
Teljes játékidő: 105 perc
Formátum: 2 audio CD

Megtekintés az Online Katalógusban

2020.03.13