38
C. Tóth Norbert – Horváth Terézia: A győri székeskáptalan archontológiája 1200-1458
Borbély Tamás ajánlata

c-toth-norbert-horvath-terezia-a-gyori-szekeskaptalan-archontologiaja

2019-ben a Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványaként jelent meg a győri székeskáptalan archontológiája, az 1200 és 1458 közötti időszakra vonatkozóan. Az archontológia mint történeti segédtudomány fontos szerepet játszik a történeti kutatás szempontjából. Feladata a tisztségviselők életpályájának, hivatali jegyzékének összeállítása.

Ennek megfelelően C. Tóth Norbert és Horváth Terézia munkája a Győrött működött székeskáptalan testületét, valamint a győri szentszéki bíróságot alkotó személyek neveit és tisztségviselésük évkörét tartalmazza.

A munka kezdetét az első kanonok nevének említése jelöli, záró dátuma pedig Köblös József korábban kiadott írásaihoz kapcsolódik. (Köblös József 1987-ben kiadta – többek között – a győri székeskáptalanban javadalommal rendelkező személyek archontológiáját, valamint 1994-ben a káptalani testületek korszakbeli történetének feldolgozását, illetve ehhez kapcsolódóan a kanonokok prozopográfiai adattárát.) A felsorolt személyek közötti eligazodást névmutató segíti.

A szerzők felhívják rá a figyelmet, hogy a forrásanyag sajátossága miatt a munka korántsem teljes. A közzétett névsorok valószínűleg tovább bővíthetők és pontosíthatók az időszak teljes okleveles anyagának feltárásával, ezen kívül pedig a vatikáni levéltári kutatások is újabb adatokkal szolgálhatnak. A kötet mindenekelőtt középkor-kutatók, egyháztörténészek számára lehet hasznos olvasmány, segédanyag. Mintegy „adatbázisként” alkalmazható, mely ellenőrzött információkat biztosít az érdeklődők számára, egyúttal Győr és a Győri Egyházmegye középkori történetéhez nyújt értékes adatokat.


Megtekintés az Online Katalógusban

2020.03.10