26
Csikai Gábor, Szabó Józsefné (szerk.): Kónyi falunapok emlékei (1990-2019)
Bedő Mónika ajánlata

csikai-gabor-szabo-jozsefne-konyi-falunapok-emlekei

Kóny község történetével, múltjának feltárásával, jelenének bemutatásával több kiadvány is foglalkozott, mint például a Szemelvények Kóny múltjából I-II. kötetek, vagy a kisebb kihagyás után rendszeresen megjelenő önkormányzati lap, a Kónyi Kisbíró. Kóny Község Önkormányzatának most bemutatásra kerülő kiadványában az 1990-től megrendezett, 2019-ben 30. születésnapját ünneplő Kónyi Falunapok kiemelkedő eseményeiről olvashatnak az érdeklődők.

A fejezetekben összefoglaló tudósításokat találhatunk az augusztus eleji rendezvények eseményeiről. Többek közt Pozsgai Pálné naiv festő első kiállításáról, az első Kóny Község Díj átadásáról, Nepomuki Szent János szobrának megáldásáról, továbbá a Millenniumi Kereszt, a Kerék-tó Szabadidőközpont, a Dísztér és a Felújított Tűzoltószertár felavatásáról. A kronológia a Piactér átadásával zárul, ami 2018-ban volt.

Egy következő fejezetben a szerkesztők Kóny Községért Díjasait mutatják be. Ők azok a helyi személyek és szervezetek, akik sokat tettek a falu közösségéért, hírnevének gyarapításáért. A 90-es évek falunapjairól a Kisalföld újság is rendszeresen tudósított, ezek a cikkek egy újabb fejezetbe rendezve olvashatók.

A gazdagon illusztrált kötet végén fotókat találunk a programok fellépőiről és résztvevőiről, továbbá az eseményeket megidéző legjobb pillanatokról. A könyvborítón válogatás látható a falunapok egyedi tervezésű plakátjaiból.

1990 óta a község polgármestere Aller Imre, aki a kötet előszavában a közösséggel kapcsolatosan így fogalmaz: „…múltjának ismerete nélkül gyökértelen a jelene, s e jelen ismerete nélkül szegényes, kilátástalan, céltalan a jövője.” Az önkormányzat a kónyi faluközösség erősítéséhez valószínűleg e kiadvánnyal is hozzájárult.


Megtekintés az Online Katalógusban

2020.02.25