83
Hartmann Gergely (szerk.): Templomaink tegnap és ma
Borbély Tamás ajánlata

hartmann-gergely-templomaink-tegnap-es-ma

2016-ban egy korábbi kiállítás katalógusaként jelent meg a Templomaink tegnap és ma: Győr-Moson-Sopron megye templomépítészete 1897-2014 címet viselő kiadvány. A megye templomépítészetét bemutató kiállítás a Győr-Moson-Sopron Megyei Építész Kamara kezdeményezésére és támogatásával valósult meg 2014-ben, a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban. Később látható volt Budapesten és Debrecenben is.

A kiállítás nyomán született kétnyelvű (magyar és angol) dokumentum végigkíséri a megye 20. és 21. századi templomépítészetének történetét. A kamarai bevezető felhívja a figyelmet, hogy nem kizárólag a jól ismert épületek kaptak helyet, hanem szinte valamennyi, a korszakban épült megyei templom.

A katalógus rövid tanulmányban ismerteti a megye 20. és 21. századi templomépítészetét, majd külön fejezetekben mutatja be a katolikus és protestáns templomépítészet változásait a több mint száz év folyamán. Egy-egy fejezet tárgyalja a katolikus templomépítészetet 1930-ig, 1930 után, és nem maradhattak ki a II. Vatikáni zsinat által eredményezett változások. Egy fejezet foglalkozik az 1945 előtti protestáns templomépítészettel, míg a közelmúlt alkotásairól három tematikus egységben is olvashatunk. A fényképes bemutatást tervek és leírások egészítik ki, míg néhány kiemelt épületnél részletek is találhatók a korabeli tervpályázati anyagokból.

A jelentős történelmi időtávlatot átfogó munkában falusi plébániák, lakótelepi templomok és iskolai diákkápolnák egyaránt helyet kapnak. A kiállításhoz és a kötethez írott bevezető megfogalmazása szerint „A példák e sokrétű, a különböző felekezeteket egymás mellé állító feldolgozásával a tárlat talán hozzájárul a forma és a funkció, a megbízó és az építész, a falusi és a városi környezet, az egyes felekezetek és a közösségek különböző viszonyainak értelmezéséhez templomépítészetünkben”. A kiállításhoz készült látványos és jól áttekinthető katalógus a bevezető tanulmánnyal kiegészítve önálló munkaként az építészet és a helytörténet iránt érdeklődők számára is hasznos olvasmány lehet.

A kiállítás kurátora, a katalógus szerkesztője és a tanulmány szerzője Hartmann Gergely.


Megtekintés az Online Katalógusban

2020.02.11