73
Jankó Ferenc - Fábián Attila - Hardi Tamás (szerk.): Burgenland
Borbély Tamás ajánlata

janko-fabian-hardi-burgenland

Ausztria legkeletibb és egyben legfiatalabb tartománya, Burgenland ezer szálon kapcsolódik Győr-Moson-Sopron megyéhez. Egyrészt történelmileg három magyarországi vármegye – Moson, Sopron és Vas – egyes területeinek elcsatolásával jött létre, így múltja szorosan összefonódott az országgal és a régióval. Másrészt napjainkban élénk gazdasági kapcsolatok jellemzik a két területet, elég csak a naponta munkába ingázók jelentős számára vagy a bevásárlóturizmusra gondolni.

Részben ezeket az összefonódásokat is vizsgálja a 2017-ben megjelent, Burgenland címet viselő monográfia, mely A Kárpát-medence régiói sorozat 14. köteteként látott napvilágot. A mű hat nagy fejezetre tagolódik, melyek igyekeznek átfogó képet nyújtani a tartományról. Olvashatók tanulmányok Burgenland megteremtéséről, természeti környezetéről, a népesedésről és a társadalmi viszonyokról, a gazdasági folyamatokról, a térszerkezeti különbségekről, valamint a határ menti kapcsolatokról. A kötet hiánypótló, mivel naprakész információkat nyújt többek között az aktuális etnikai folyamatokról, a kisebbségek (főként horvátok és magyarok) helyzetéről, vagy éppen a tartomány oktatási, közművelődési helyzetéről. A régió vizsgálatánál kiemelten kezelik a gazdasági szempontokat, és tudományos igénnyel foglalkoznak a határ menti kapcsolatokkal. Ennek köszönhetően nemcsak a történeti, természetföldrajzi és demográfiai témájú tanulmányok tartalmaznak helyismereti vonatkozásokat, hanem az aktuális gazdasági összefonódásokat tárgyaló fejezetek is számos tanulsággal szolgálnak a megyében élők számára.

A kötetet Jankó Ferenc, Fábián Attila és Hardi Tamás szerkesztette. A tanulmányok jelentős részét Sopronban, Győrött, illetve Mosonmagyaróváron élő és alkotó tudományos kutatók, főiskolai, egyetemi oktatók jegyzik.


Megtekintés az Online Katalógusban

2020.01.07