99
Wolf Renáta (szerk.): Pusztasomorja énekei I. - Karácsonyi ünnepkör
Berente Erika ajánlata

wolf-renata-pusztasomorja-enekei-karacsonyi-unnepkor

A pusztasomorjai Római Katolikus Egyházközség 1998-ban dicséretes vállalkozásba fogott: a helyben összegyűjtött, az ottani liturgiában használatos, az ott élők körében jól ismert egyházi énekek kiadásába fogtak. A kiadványt a szerzők Wendler Jenő és Torma Ferenc kántortanítók emlékének ajánlották. A karácsonyi ünnepkörrel foglalkozó első kötetbe negyvennégy ének szövege került bele. Külön csoportot képeznek az adventi, a karácsonyi és az ünnepkör egyéb alkalmi énekei.

Pusztasomorja legújabb kori története sajátságos: a nyugati országhatár közelsége és a határsáv miatt a kis település hosszú ideig meglehetős elzártságban létezett. Az ott élőknek ez sok kényelmetlenséget jelentett, de éppen ennek a jellegzetességnek köszönhető a népi kultúra továbbélése. A településnek ötven esztendeig Horváth Jenő volt a lelkipásztora, s mellette ugyanennyi ideig szolgált kántorként Smuk János. A hagyományokat hűen megőrző, odaadó kántori munka eredményeképp a hívek énekes kedve megmaradt, olyannyira, hogy Smuk Jánosnak az évek alatt hét füzetre való dalkincset sikerült összegyűjtenie.

A mindenki által jól ismert dalszövegek mellett ritkán használt, feledésbe merült, alkalmanként használt énekek szövegei is bekerültek a kiadványba. Különösen hasznos, hogy a címet követően rövid eligazítást kapunk, hogy mely alkalmakkor, a misék mely részeinél szokás énekelni az adott darabot. A dalszövegek közé Wolf Renáta szerkesztő néhány odavágó bibliai idézetet is beillesztett. Sajnálatos hiányossága a füzetnek, hogy a szövegeket nem kíséri kotta, így a kevésbé ismert dalok előadása bizony nehézségekbe ütközik, további kutatómunkát igényel.


Megtekintés az Online Katalógusban

2019.12.10