86
Kathleen Hegedus: Felhők Markota felett
Vargáné Blága Borbála ajánlata

kathleen-hegedus-felhok-markota-felett

A Felhők Markota felett egyszerű, magával ragadó stílusban megírt történelmi regény, amely a II. világháború és az utána következő szovjet megszállás vészterhes napjait mutatja be egy markotabödögei család életén keresztül. A család megment, rejteget egy lezuhant amerikai pilótát, vállalva az ezzel járó kockázatot… A szerelmi szál sem marad el, amely a pilóta és a gazda lánya között szövődik.

Kathleen Hegedus Kanadában született, mert markotabödögei édesapja, Hegedűs Lajos az 1956-os forradalom leverése után itt települt le és alapított családot. A magyar forradalom túlélőjeként éveken át dolgozott ezen a regényen. Szeretett szülőfalujába, Markotabödögére (amit a falubeliek csak Markotának hívnak) már nem volt lehetősége visszatérni, mert korán, 1981-ben meghalt. Az általa elkezdett történelmi regényt lánya, Kathleen fejezte be évtizedekkel később, a markotai látogatása során összegyűjtött visszaemlékezések nyomán.

Jól megrajzolt, életszerű karakterek láthatók ebben a figyelmet elejétől végéig fenntartó regényben. Bár a történet fiktív, az itt felvonultatott embereket valódi személyekről mintázta a szerző. A kötet végén markotabödögei fotók, képeslapok láthatók (utcarészletek, templom, iskola, híd a Keszeg-éren, tábori levelezőlap, regruták búcsúztatása stb.).

A könyvet olvasva felmerül a kérdés, milyen valós falubeli eseményeken alapulhat a történet? Ennek járt utána Szalay Balázs helytörténeti kutató, és a regény végén Háború földön és levegőben: Markotabödöge 1944-1945-ben című írásában teszi közzé a fellelt információkat.


Megtekintés az Online Katalógusban

2019.11.12