51
Polacy - lengyelek: Győr
Vargáné Blága Borbála ajánlata

polacy-lengyelek-gyor

A magyar-lengyel barátság több évszázados múltra tekint vissza. A két nép sorsfordulói több ponton találkoztak, közös uralkodóik (Nagy Lajos, Báthory István) személye is összekapcsolta nemzeteinket. Aki már járt Lengyelországban, tapasztalhatta, hogy különös szeretet övezi ott a magyarokat. Győr városa is kiemelten ápolja a két nemzet közötti barátságot.

1998-ban alakult meg Győrben az első lengyel kisebbségi önkormányzat (mai neve: Győr Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata). A most ajánlott művet ők adták ki megalakulásuk húszéves évfordulója alkalmából.

A magyar-lengyel barátságot győri szempontból reprezentáló, főleg színes fotókkal illusztrált kötetből több érdekesség kiderül. A múltra visszatekintve megtudhatjuk például, hogy Sobieski János lengyel király és hadvezér – aki Magyarország török megszállás alóli felszabadításában nagy érdemeket szerzett – 1683-ban Győrben járt, illetve azt is, hogy a II. világháború alatt a lengyel menekültek részére külön katonai kórház létesült Győrben.

A kötet bár a régmúlttal is foglalkozik, főleg Győr 21. századi – a lengyel-magyar barátság ápolását szolgáló – rendezvényeit, eseményeit, egyesületeit, intézményeit mutatja be. Ilyen például a lengyel kultúra népszerűsítését célzó Győri Lengyel Napok rendezvény, amely 2001-ben indult. Győr és a magyarországi lengyelség, valamint a magyar-lengyel kapcsolatok újkori fejezetének kiemelkedő eseménye volt 2006. március 24-e, a Magyar Lengyel Barátság Emlékmű ünnepélyes felavatása a győri Bem téren. Ezután győri kezdeményezésre a Magyar Országgyűlés március 23-át a Magyar-Lengyel Barátság Napjává nyilvánította, melyet azóta is rendszeresen megünnepelnek városunkban.

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kara és a Magyar-Lengyel Pilsudski Történelmi Társaság szervezésében 2007 szeptemberében elindult a Szent Kinga Szabadegyetem, amelynek célja a két nép közötti barátság elmélyítése, a művelődéstörténetben, gondolkodásban, szabadságszeretetben fellelhető közös vonások megismertetése.

A kötetben szerepelnek újságcikkek, plakátok, hivatalos dokumentumok, életrajzok (magyar-, illetve lengyel nyelven), tanulmányok és fotók. A fényképes életrajzok alfabetikus sorrendben következnek. Nagyrészt a városunkhoz tartozó olyan személyek ismerhetők meg, akik valamit tettek a lengyel baráti kapcsolatok építése ügyében, illetve néhány jelentős lengyel személyt mutatnak be (nemzeti hős, költő, festőművész), akiknek van kötődésük hazánkhoz.

Az ünnepi kiadvány utolsó harmadában Győr város lengyel emlékeiről (emlékmű, lengyel katonai temető stb.) készült fotók láthatók.


Megtekintés az Online Katalógusban

2019.10.08