149
Iskolánk 90 éves, 1929-2019. A Győri Kölcsey Ferenc Általános Iskola évkönyve
Némáné Kovács Éva ajánlata

iskolank-90-eves-1929-2019-gyori-kolcsey-iskola2019 jeles év egykori iskolám, a Győri Kölcsey Ferenc Általános Iskola életében, mert a 90. születésnapját ünnepelte az intézmény a Richter Teremben megtartott nagyszabású, több órás rendezvénnyel és a harmadik évkönyve kiadásával. Az Iskolánk 90 éves: 1929-2019 című kötet céljául tűzte ki a jelen iskolai élet gondos feltérképezését és pillanatképszerű megörökítését, egyben a múlt kaleidoszkópszerű felelevenítését.

90 éve, 1929. szeptemberében kezdődött meg a tanítás Nádorváros új, modern állami iskolájában, a Győrnádorvárosi Szent Imre Herceg Magyar Királyi Állami Elemi Népiskolában. Az első igazgató, Szabados János színvonalas, adatgazdag iskolai értesítőt jelentetett meg az esemény tiszteletére 1930-ban, melyet bátran tekinthetnénk az első iskolai évkönyvnek is. Az ötvenes években Vörös hadsereg úti Állami Általános Iskola, majd 1958-tól 1991-ig Zalka Máté Általános Iskola néven vált ismertté, s a rendszerváltáskor vette fel Kölcsey Ferenc nevét. E kilenc évtized alatt az iskola végig magas színvonalon készítette fel diákjait a továbbtanulásra és az életre, nevelt és oktatott. A régi iskolások – néha egy-egy család akár három generációja is –, valamint az egykori tanárok jó szívvel elevenítették fel az itt töltött évek, élmények emlékét, melyekből e kötetben szintén olvashatunk összeállításokat. Így találkozhatunk például a húsz éve nyugdíjba vonult Józsa Károly egykori iskolaigazgató, vagy az itt diákoskodott Balogh József volt győri polgármester és országgyűlési képviselő, Horváth Péter, a Révai Gimnázium igazgatója és Simon Brigitta operaénekesnő soraival, Jámbor László intézményvezetővel pedig Rácz Attila Róbertné készített interjút.

Az iskolai közösségek, az iskolai újság és könyvtár, a különféle tehetségkibontakoztató szakkörök és versenyek mellett a jeles napokhoz kötődő rendezvények és kirándulások, táborok sora határozta meg és színesítette a tanintézmény mindennapjait. Kiváló minőségű fényképeken örökítették meg a jelent: a tanári kart és az intézmény működtetését segítő embereket, valamint az összes tanulóközösséget.

A kötetben külön rész foglalkozik az iskola névadója, Kölcsey Ferenc emlékének ápolásával, mely erős összekötő kapoccsá vált az évek során. Már a 2000-ben a 70. évfordulóra kiadott első iskolai évkönyv is külön fejezetet szánt erre, valamint rendszeres, ötévenkénti folytatást ígért, melyből a következő 75. évfordulós évkönyv 2004-ben meg is jelent, és a sorozat ezzel meg is szűnt, szűnni látszott.

Majd tizenöt év után vehettük kezünkbe a következő összeállítást, mely formájában és tartalmában is változást hozott. A réges-régi tanítványok fejezetben az iskola „őskora” elevenedik fel, a zalkások 1956-os emlékeiben pedig kilenc emlékező megy vissza gondolatban a múltba. A híres zalkások névsorának összeállításával zárul a kötet, melynek összeállításában a „Zalkások” Facebook-csoportja is közreműködött.

Az 1000 példányban megjelentetett kötet szerkesztői Csüdömné Szalai R. Judit, Ludván Mónika, Rebák Sándor, Törökné Baranyai Judit. Az illusztrációk többsége Rebák Sándor nevéhez fűződik. A mai kor szelleméhez igazodó, adatgazdag és egyben olvasmányos, fényképekkel gazdagon illusztrált színes kiadvány külsőre nem szokványos: haránt alakú, ugyanakkor kézbesimuló.


Megtekintés az Online Katalógusban

2019.08.13