113
Lovasné Szabó Ágnes: Az első világháború emlékei a kópházi parasztkultúrában
Borbély Tamás ajánlata

lovasne-szabo-agnes-az-elso-vilaghaboru-emlekei-a-kophazi-parasztkulturabanAz első világháború évfordulójához kapcsolódóan a politika- és hadtörténeti megközelítések mellett előtérbe kerültek a hátország mindennapi tapasztalataival, a nehézségek megéléstörténetével, illetve a háborúban harcolók személyes élményeivel, naplóival foglalkozó munkák. Az elmúlt néhány évben több kötet is napvilágot látott, melyek ilyen – társadalomtörténeti, mentalitástörténeti – szemüvegen keresztül közelítettek az első nagy világégés történetéhez.

Ezek sorába illeszthető Lovasné Szabó Ágnes munkája, amely 2017-ben jelent meg Az első világháború emlékei a kópházi parasztkultúrában címmel. A szerző több évtizedes adatgyűjtés és kutatómunka eredményeit teszi közzé. A kötetben bőséges képanyag található, többek között a korabeli Kópházáról, a településen élő családokról, a bevonult katonákról, illetve a faluban állomásozó cseh csapatokról. Forrásközlésként megtalálhatók kópházi lakosok, Egresits Lőrinc, Lovranits Pál és Sinkovits András visszaemlékezései, harctéri naplói és feljegyzései. A kötet 14 levelet is tartalmaz, melyek szerzői szintén kötődtek a Sopron megyei településhez. A források és képek bepillantást engednek a fronton harcolók és az otthon maradottak kapcsolattartásába, a világháború megpróbáltatásaiba és a hátország mindennapjaiba. Fontos kiemelni, hogy a könyvet akár a mentalitástörténet és a néprajz iránt érdeklődők is haszonnal forgathatják, a közölt dokumentumok és képek ugyanis a korabeli népszokásokról, a tárgyi emlékekről és a faluban élők gondolkodásmódjáról is sokat elárulnak.

Lovasné Szabó Ágnes könyve mind a helyismeret, mind pedig az első világháború története szempontjából értékes munka. Ráirányítja a figyelmet arra, hogy a háború a frontoktól távol élők számára is óriási változásokat eredményezett, hatása a paraszti kultúrában is megmutatkozott.


Megtekintés az Online Katalógusban

2019.08.06