63
Maja Lunde: A méhek története
Gősy Gáborné ajánlata

maja-lunde-a-mehek-torteneteMaja Lunde, a norvég írónő regényében váltakozó térben és időben mutatja be, hogy két és fél évszázad alatt hova jutott, hova juthat el a világ olyan apró rovarok, mint a méhek kipusztulása következtében. Nem olyan nagy idő ez a Föld életében, mégis drasztikus változásokat mutat, és sötét jövőt vetít előre. A rövid fejezetek olvasása során hol a XIX. század közepén Angliában, hol a XXI. század elején egy amerikai farmon, hol pedig a XXI. század utolsó éveiben Kínában találhatjuk magunkat.

A cselekmény mindhárom szála egy-egy korabeli családfő azon törekvését mutatja be, hogy tudását és munkáját továbbadja örökségül a fiának. Az angol természettudós, William nyolc gyermekük eltartásával küszködik egy kis magbolt vezetőjeként. Letargikus állapotából egy könyv mozdítja ki, és fiatalkori álmát megvalósítva lelkes kutatómunkába kezd. A XIX. századi Európa különböző országaiban több tudós egymásról nem tudva, közel azonos időben kísérletezi ki az ideális méhkaptár felépítését, működését. William egész életét ennek a kutatásnak szenteli…

A XXI. század elején az Ohio-beli George farmján működő gazdaság fontos része a méhészkedés. Láthatjuk azonban a napjaink híradásai során is valóságnak bizonyuló rejtélyes CCD jelenséget. Korunk tudósai kutatják, és meg is találják a „kaptárelnéptelenedés” jelenség kiváltó okait: a növényvédő szerek, az éghajlatváltozás következtében fellépő aszályos időszakok és heves esőzések, az Amerikában szokássá vált méhek vándoroltatása egyik államból a másikba. Mindezekkel az ember megbolygatja a méhek természetes környezetét, aminek következménye egész méhcsaládok eltűnése, és ez katasztrófával fenyeget…

Századunk végére a környezetünkhöz való felelőtlen hozzáállás olyan apokaliptikus képet vetít elénk a találmányokban élen járó, fejlett Kínáról, amely világban a városok elnéptelenednek, szinte az összes ember vidéken, a mezőgazdaságban dolgozik nyolcéves korától kezdve, kemény robottal az életben maradásért. Terveket, álmokat nem dédelgetve, csak a jelenben élnek egyik napról a másikra. Tao, a kínai munkásnő azon kevesek egyike, aki még próbál a saját fiának jobb életet biztosítani, ám ezt a számítását a hároméves Vej-Ven rejtélyes balesete és eltűnése keresztülhúzza. A regény végén a három szál összekapcsolódik, és felcsillan egy kis remény.

A méhek története nem ígér kellemes kikapcsolódást, hanem elgondolkodtat, cselekvésre késztet azáltal, hogy az apokaliptikusnak bemutatott jövőt igyekezzünk elkerülni mi emberek és méhek együtt, még a jelenben.


Megtekintés az Online Katalógusban

2019.07.23