86
Kisalföldi Szemle V.: Tanulmányok a Kisalföld múltjából
Antaliné Hujter Szilvia ajánlata

kisalfoldi-szemle-5-tanulmanyok-a-kisalfold-multjabolA Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára gondozásában, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2018-ban megjelent a Kisalföldi Szemle V. kötete. A Tanulmányok a Kisalföld múltjából alcímet viselő sorozat legfrissebb tanulmánygyűjteményében a levéltár munkatársainak kutatási eredményeit teszik közzé, illetve a levéltár nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról olvashatnak összefoglalót az érdeklődők.

Néma Sándor Abda település költözéseit és határkonfliktusait elemzi az 1560 és 1830 közötti időszakban. Tanulmányához a Győri Egyházmegyei Levéltár jegyzőkönyveit és térképeit használta.

Hegedűs Zoltán Győr vármegye 17. századi statútumaiba, polgári kori kifejezéssel vármegyei szabályrendeleteibe nyújt betekintést. Ezek a források a közigazgatás és az igazságszolgáltatás működésének vizsgálatán túl lehetővé teszik az egyes társadalmi csoportok, sőt olykor az egyes emberek éltének, tevékenységének alaposabb megismerését is.

Szabó Zoltán a Győr vármegyében a 17-18. században pusztító pestisjárványokat mutatja be tanulmányában. Ír a betegség terjedéséről, a köztisztasági viszonyok alakulásáról, az 1629-es, az 1678/79-es, valamint az 1710/11-es fertőzés lefolyásáról.

Dancsecz Mónika a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1874-ben tartott győri nagygyűlésének részleteit mutatja be a 19. században megjelent összegzés felhasználásával, valamint a korabeli sajtóanyag és a levéltári források feldolgozásával.

Nagy Szabolcs Az 1919-es „kommunista bűnperek” Győr vármegyében című tanulmányához a Győri Királyi Törvényszék iratanyagát és a Győr és Komárom vármegye területén tevékenykedő „munkásmozgalmi harcosok” peres iratait vizsgálta át.

Nagy Róbert egy 1944 áprilisában Gyarmat mellett lezuhant bombázó repülőgép históriáját meséli el a levéltári forrásokon túl az oral history segítségével.

Áldozó István A Magyar- Vagon- és Gépgyár szerszámgépeinek, valamint berendezéseinek sorsa a Harmadik Birodalomba történő kitelepítése után című tanulmányában a német-magyar államközi egyezmény keretében végrehajtott kitelepítést követi nyomon, majd az egyes gyáregységek németországi működését mutatja be.

A kötet Kitekintő fejezetében Tatai Zsuzsanna a Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára nemzetközi kapcsolataival foglalkozik. Szlovák levéltáros kollégák jóvoltából megismerhetjük a Nyitrai Állami Levéltár és annak Komáromi Fióklevéltárának gyűjteményét is.

A kiadványt Dr. Barna Attila, Dr. Horváth József és Dr. Nemes Gábor lektorálta.


Megtekintés az Online Katalógusban

2019.07.09