78
Hamvas Béla: Kung mester beszélgetései
Berente Erika ajánlata

hamvas-bela-kung-mester-beszelgeteseiKung Fu-ce Lun yü. Kung mester beszélgetései című írása 1943-ban jelent meg először Hamvas Béla fordításában. Hamvas Béla posztumusz Kossuth-díjas magyar író, filozófus, esztéta és könyvtáros nem csupán magyarra ültette a szöveget, hanem előszavában keretet adott az olvasottakhoz, fogódzót a korántsem könnyű szöveg megértéséhez.

„Kung régi nemesi törzsből származott. Ősei a családot a Yin uralkodóházig vezették. Apja igen korán meghalt. Gyermekkora és ifjúkora nehéz volt, és nélkülözések között tanult. De tanult. Éspedig olyan szenvedéllyel, olyan fáradhatatlanul, hogy később maga is csodálkozott rajta. Egyetlen tárgya volt: a régiek. „Nem születtem szívemben az igazsággal – szól –, mindenekelőtte szeretem a régieket, és minden erőmmel követem őket.” Érdekelte a régi szokás, a régi feljegyzés, a régi dal, de a legjobban mégis a régi állam. A legjobban azért, mert azt hitte, hogy az emberiség elrontott életét csak az állammal lehet rendbe hozni. Ugyanazt hitte, mint Pythagoras vagy Platón. A legmagasabbrendű emberi tevékenység a kormányzás. „Kormányozni pedig annyi, mint a dolgokat a helyükre tenni.” Tizenöt éves korában, mint mondja, nyakig volt a tanulásban. Harminc lett, amíg szilárdan állt…

Ebben az időben fiatalemberek kezdtek köréje gyűlni. Éppen úgy, mint Buddha, Pythagoras vagy Platón köré. Egyetlen tantárgya volt: a régiek. Hivatalt nem vállalt, pedig mintha arra készült volna, hogy tudását tevékenységgé tegye. Az államban azonban rendetlenség volt és zűrzavar. A hatalomért méltatlanok dulakodtak. Mi keresnivalója lett volna itt annak, aki azt tanította, hogy az államkormányzás lényege az erkölcs...?

Az európai úgy tudja, hogy Kung mester vallásalapító, szent; a konfucianizmus kínai vallás, templomokkal, szertartással, szerzetesekkel és papokkal. Ezzel a tudattal az európai elkezdi olvasni Kung mester beszélgetéseit, és csupa ilyen gondolatot talál: mi az államkormányzás lényege, mi az erkölcs, mi az illem, hogyan kell a hivatalt helyesen betölteni. Hol itt a vallás? – kérdezi. – Valóban. – Hol itt a vallás? ... Kung mester tanítása nem vallás. Nem vallás olyan értelemben, hogy egyházi szervezet papsággal, szerzetesekkel és dogmákkal. Kung mester tanítása az ősök szelleme. A hagyomány.” (Hamvas Béla)

A hangoskönyv újra és újra meghallgatható, elővehető. Ekképpen az Irodalmi Fülbevaló sorozat keretében kiadott hangoskönyv jó szolgálatot tehet a keleti filozófia iránt érdeklődőknek: a szöveget prezentáló Rátóti Zoltán árnyalt előadásmódja megkönnyítheti a több mint kétezer éve halott szerző örök érvényű gondolatainak értelmezését.

Előadja: Rátóti Zoltán
Lejátszási idő: 56 perc
Formátum: 1 audio CD

Megtekintés az Online Katalógusban

2019.07.05