194
Varga Balázs: A győri politikai vezetőréteg 1945 és 1956 között
Borbély Tamás ajánlata

varga-balazs-a-gyori-politikai-vezetoretegVarga Balázs többéves kutatómunka eredményeit teszi közzé 2018-ban megjelent munkájában, mely az 1945 és 1956 közötti évek történetét mindenekelőtt az elitváltásokon keresztül vizsgálja. A szerző részletesen bemutatja, hogy a rendszerváltozásokban bővelkedő korszakban kik alkotják a város politikai és közigazgatási vezetőrétegét, illetve ők milyen szociodemográfiai jellemzőkkel rendelkeznek.

A könyv 8 fejezetben tárgyalja a témát. A bevezetés után röviden ismerteti Győr korszakra vonatkozó történetét, majd alapvető fogalmak (elit, nómenklatúra, káder) értelmezése, definiálása következik. Külön fejezet foglalkozik az 1945-ös győri elitváltás veszteseivel, majd az 1945 és 1948 közötti évek politikai és közigazgatási vezetőit érintő sajtómegjelenések kerülnek a középpontba. A fejezet rávilágít, hogy a koalíciós korszak pártokhoz szorosan kötődő sajtóorgánumai hogyan tudósítottak a helyi vezetők (magán)életéről, vélt vagy valós korrupciós ügyeiről, esetleg botrányairól. Ezt követően a győri politikai és közigazgatási vezetőréteg összetételének részletes bemutatása következik, többek között nemi megoszlás, születési idő és hely, származás, iskolázottság és eredeti foglalkozás szerint.

A szerző külön kitér a karrierutak sajátosságaira. A vizsgálat alá vett személyek életútja alapján megállapítja azokat az általános jellemzőket, illetve korszakban meghatározó motívumokat (pl. börtönben töltött évek, vélt vagy valós munkás-paraszt családi gyökerek), melyek nélkülözhetetlennek tűnnek a sikeres életpálya felé vezető úton. A szerző kiemeli ugyanakkor, hogy a gyors személycserék nem kizárólag a korszak „rendszerváltásaihoz” kapcsolódtak, hanem azok a már viszonylag stabilan berendezkedett 50-es években is gyakoriak voltak. Nem érezhette magát senki biztos pozícióban. A gyors fluktuáció, az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők magas pozíciókba kerülése – majd nemegyszer látványos bukása – és a központi pártakarat mindenhatósága jellemezte ezeket az éveket. A városi elit képviselői gyakran maguk is csak elszenvedői voltak az eseményeknek, mintsem formálói. A párt mindenhatóságába vetett hit előrébb való volt minden szakmai ismeretnél és tapasztalatnál.

A könyv külön érdeme a vizsgálat alá vett személyek mellékletben közölt adatbázisa, mely a főbb információkat, adatokat ismerteti a városi elithez tartozókról. Az utolsó oldalakon képek mutatják be a legfontosabb vezetőket. Varga Balázs munkája nem csak a korszak történetével foglalkozók számára lehet fontos irodalom. Sok győri maga is találkozhatott azokkal, akik megelevenednek a mű lapjain, esetleg családi történetekből, városi legendákból csenghetnek ismerősen a könyvben olvasható nevek.


Megtekintés az Online Katalógusban

2019.03.19