127
Maria Montessori - Egy élet a gyermekekért
Csonkáné Horváth Éva ajánlata

maria-montessori-egy-elet-a-gyermekekertMaria Montessori (1870-1952) a XX. század egyik legnagyobb hatású pedagógia rendszerének megalkotója. Az első olasz orvosnő és nevelő, az egész világon elismerést vívott ki magának. Nevezték őt a pedagógia apostolának, új „Kolombusznak”, a gyermeki lélek felfedezőjének. A század elején mint orvosnő tudományos megfigyeléseivel, kísérleteivel az eddigi nevelési felfogással merőben ellentétes pedagógia alapjait rakta le. A szabad, boldog és öntudatos ember nevelésén fáradozott egész életén át.

A matematika és a természettudományi ismeretek iránti érdeklődése korán megmutatkozott. Műszaki középiskolába járt, majd a Műegyetemen folytatta tanulmányait, 25 évesen Olaszország első orvosnőjévé avatták. Érdeklődése orvosként a gyermekgyógyászat és pszichiátria felé fordult, a Római Egyetem pszichiátriai klinikáján dolgozott, és ott hamarosan arra a megállapításra jutott, hogy az értelmi sérülések nemcsak gyógyszerekkel, hanem sokkal inkább pedagógiai eszközökkel korrigálhatók. Érdeklődése ettől kezdve a normál pedagógia felé fordult.

Montessori szerint a nevelés legfontosabb célja, hogy a gyermeket fokozatosan az önállóság útjára vezessük. Csak az lehet szabad, aki önálló és független. A gyermek teljes értelemben fejlődik, ha ő maga tapasztalja meg és végzi el mindennapi feladatait. Ezért Montessori pedagógiájának legfőbb alapelve: „Segíts nekem, hogy magam csinálhassam.” Jóllehet, Montessori pedagógiáját a XX. század elején alkotta meg, jelenleg hazánkban és világszerte is reneszánszát éli. Ennek egyik oka, hogy a személyiség olyan értékeit kívánja fejleszteni, amely gyorsan fejlődő társadalmunkban elsőrendű fontosságú. Ilyenek: önállóság, problémák felismerése, problémamegoldó gondolkodás, sokoldalú kreativitás, az együttműködés képessége. „Nem a tudás mennyisége a fontos, hanem a képességek fejlettsége.” – vallotta.

A másik oka, hogy olyan humán értékeket kíván realizálni, amelyek társadalmunk emberséges fejlődése szempontjából nélkülözhetetlenek: a tolerancia, a másság elfogadása, a segítőkészség, a különböző népek kultúrájának megismerése és értékelése, a békés egymás mellett élés feltétele, a biológiai egyensúly felismerése, a természet szeretete, a környezet védelme.

A világhírű pedagógusról és oktatási módszerének elterjedéséről készült kétrészes játékfilmben elénk tárul Maria Montessori igaz élettörténete, az ő szakmai és emberi előmenetele. Láthatjuk a gyermekekkel végzett munkáját, módszerének megalkotásáig, illetve annak elterjedéséig mindenhol a világon. Rengeteget dolgozott azért, hogy érzékenyebbé tegye az embereket a nők sorsa, a nők jogai iránt mind a munka, mind pedig a magánélet területén. Bepillanthatunk Montessori kevéssé ismert magánéletébe is, elénk tárul személyisége, érzelmi élete, Giuseppe Montesano professzorhoz fűződő szerelme, aki hozzá hasonlóan a gyermekekkel dolgozott, s Maria fiának apja és élete nagy szerelme volt. Még akkor is, ha egy idő után kénytelen elhagyni Mariát, de élete végéig szeretni fogja őt!

A film bemutatja Maria, az anya kapcsolatát fiával, azt, hogy ő, aki átvitt értelemben a világ minden gyermekének anyja volt, a saját fiának, Marionak nem lehetett anyja, és csak ritkán láthatta őt, hiszen a fiút örökbe kellett adni egy családhoz. Persze sok jelenetben szerepelnek gyermekek, ők adják a film valódi értékét: tekintetük, kedvességük, félelmeik, kíváncsiságuk, kapcsolatuk a felnőttekkel.

Minden pedagógusnak, szülőnek ajánlom figyelmébe ezt a remek filmet, amely a Sugárzó életek sorozatban jelent meg!


Megtekintés az Online Katalógusban

2019.01.11