Dr. Kovács Pál rövid életrajza*

 
1808. júl. 1. Dég községben születik; atyja: Kovács Ferenc; anyja: Eőry Julianna.
1816 Pápán a Református Kollégium tanulója lesz.
1819 Édesapja meghal; a család Pápára költözik.
1823 Egy tanévre Pozsonyba kerül a német nyelv gyakorlása céljából.
1824 A Pozsonyi Magyar Társaságban sikert arat első vígjátékával (Egy füst alatt két lakodalom).
1825 Folytatja, majd 1827-ben befejezi pápai középiskolai tanulmányait.
1827 Megkezdi orvosi tanulmányait a pesti egyetemen.
1828 Szeder Fábián két regéjét közli az Urania című lapban (Gunda, a szép halászleány; A Klavirmester).
1828 Kapcsolatba kerül az Aurora Körrel: Vörösmartyval, Bajzával, Kisfaludy Károllyal és másokkal; megismerkedik Kazinczy Ferenccel.
1833 Befejezi orvosi tanulmányait; disszertációját „A nevendék nőnem” címmel magyar nyelven írja!
1833 A Magyar Tudós Társaság levelező tagjává választja.
1833 „Thalia. Eredeti szín-darabok gyűjteménye” címmel megjelenik első kötete.
1834 Szakmai utat tesz német földön; Köthenben megismerkedik Samuel Haneman professzorral, a homeopátia nemzetközi hírű tudósával – e gyógymód követője lesz.
1835 Győrben telepedik le és vállal orvosi szolgálatot.
1835 Feleségül veszi Welsz Etelkát, egy pápai polgárcsalád lányát.
1836 A Kisfaludy Társaság alapító tagja lesz.
1838 Kálóczy Lajossal és Zmeskál Sándorral megalapítja a Győri Olvasó Társaságot.
1839 A Magyar Tudós Társaság rendes tagjává választja, de Csató Pál támadásai miatt tagságáról lemond.
1844. aug. 22. A Nemzeti Színház bemutatja „Nemesek hadnagya” című népszerű drámáját.
1845 Egyik alapító kezdeményezője a Győri Magyar Színházegyletnek.
1847. jan. 2. A Hazánk című újság szerkesztője lesz.
1848. aug. 10. Lemond a Hazánk szerkesztéséről; az újság megszűnik.
1850 Rövid időre letartóztatják, de betegei közbenjárására szabadon engedik.
1857. szept. 1. Az induló Győri Közlöny hasábjain rendszeresen közöl színházi és zenekritikát.
1859 Az 1857-ben újjáalakuló Győri Olvasóegylet ismét Őt választja elnökének.
1862. ápr. 27. A megalakuló Győri Ének és Zeneegylet Őt választja elnökének.
1870. júl. 10. Megalakul a Győri Ismeretterjesztő Egylet; első elnöke dr. Kovács Pál lesz.
1877. dec. 8. Győrött köszöntik Őt írói munkásságának 50. évfordulóján.
1880 Indítványára megemlékeznek Kisfaludy Károly halálának 50. évfordulójáról; javaslatot tesz egy Kisfaludy-szobor felállítására.
1881 Dr. Karika Antal orvossal írói és művészeti kör alapítására tesz javaslatot; tervük nem valósul meg.
1885. jan. 24. A Kisfaludy Társaságban székfoglalóját távolléte miatt Szász Károly olvassa fel.
1886. aug. 13. Meghal Győrött.

*kronológia